Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Konference EU
Symposium Ostrava
Creative Cities
Future City Jobs
Future City Game
Koncepce umění
Domů PodporaNadační příspěvky
TechSoup

Nadace Via granty na záchranu drobných památek

Nadace VIA vyhlašuje grantové kolo programu Fond kulturního dědictví „Záchrana drobných památek místního významu“. Cílem programu je podpora projektů, které usilují o záchranu, obnovu a údržbu drobných nemovitých památek místního významu a vytvářejí prostor pro dobrovolnou činnost a zapojení veřejnosti. Účast místních obyvatel na péči o okolí je jednou z hlavních priorit tohoto programu. V rámci grantového kola je možné získat podporu do výše padesáti tisíc korun. Uzávěrka pro předkládání projektů je 3. března 2009.

Cíle programu:
- Podpora projektů, které usilují o záchranu, obnovu a údržbu drobných nemovitých památek místního významu;
- vytváření prostoru pro dobrovolnou činnost a podílení se lidí na péči o svoje okolí;
- posílení zájmu o péči o památky v krajině a rozvíjení partnerských vztahů mezi místními aktéry (tj. občany, neziskovými organizacemi, podnikateli a veřejnou správou) při záchraně, obnově a údržbě památek;
- zlepšení stavu a vzhledu krajiny prostřednictvím obnovy a údržby drobných památek.

Kdo může žádat o grant?
České nevládní neziskové organizace registrované jako občanská sdružení, nadační fondy a obecně prospěšné společnosti, dále církevní právnické osoby a obce. Jednou z priorit tohoto programu je podpora komunitního života, proto bude důležitým kritériem pro posouzení žádosti o grant výrazný podíl dobrovolné práce v rámci plánovaného projektu. Upřednostňovány budou ty projekty, na kterých se podílí místní obyvatelé na úkor „zakázek na klíč“. Dobrovolná práce může být různého druhu, „od podávání cihel po přípravu internetových stránek“.

Výše grantu a doba realizace projektu:
- Maximální výše grantu je 50 000 Kč;
- grantem může být pokryto maximálně 80% nákladů projektu, minimálně 20% nákladů musí pokrýt žádající organizace z jiných zdrojů; zároveň musí být finanční prostředky žádané od Nadace VIA větší než 40% celkového rozpočtu. Příklad: pokud buete žádat o celou částku 50 000 Kč, celkový rozpočet projektu se musí pohybovat mezi 60 000 Kč a 125 000 Kč;
- doba realizace projektu je 9 měsíců (od 15. dubna 2009 do 15. prosince 2009).

kontakt: 

Nadace Via

Alžběta Mattasová (alzbeta.mattasova@nadacevia.cz )
Tel:233 113 370

(23.01.2009) ZDROJ: Nadace Via
Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2023 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2023 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.