Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Symposium Ostrava
Konference EU
Future City Game
Future City Jobs
Koncepce umění
Creative Cities
Domů PodporaNadační příspěvky
TechSoup

Nadace Vodafone zaplatí nejlepším kandidátům rok práce v neziskovce

Nadaci Vodafone je možné předložit přihlášky do druhého ročníku inovačního  programu Rok jinak. Tento projekt, který v České republice proběhl poprvé v roce 2008, dává možnost minimálně čtyřem odborníkům z komerční či státní sféry strávit jeden rok prací pro neziskovou organizaci dle svého výběru. Nadace Vodafone pokryje úspěšným kandidátům roční mzdu, na kterou jsou zvyklí z komerční sféry, a náklady spojené s prací ve zvolené neziskové organizaci. Přihlášky je možné předkládat do 31. července 2009.
Zaměření programu

„Rok jinak“ je novým inovačním programem Nadace Vodafone, který nadace otevře již druhým rokem. Program nabízí 4 kandidátům - vítězům celonárodního výběrového řízení – příležitost strávit jeden rok prací pro neziskovou organizaci svého výběru, a to za mzdové prostředky kryté z nadačního grantu. Program je jedinečnou šanci pro lidi, kteří chtějí měnit svět k lepšímu a zrealizovat svůj neziskový sen.

Může se jednat o jakoukoliv neziskovou organizaci - např. starající se o postižené dětí, pomáhající seniorům, pečující o životní prostředí či chránící lidská práva. Nadace Vodafone umožní vybraným kandidátům soustředit se na tuto práci na plný pracovní úvazek a zužitkovat své zkušenosti z komerční či státní sféry v neziskovém sektoru.
Cíle programu

    * Přispět k řešení konkrétních společenských problémů
    * Budovat a podporovat kapacitu neziskových organizací prostřednictvím přinášení know – how z jiných sektorů - business sektoru včetně OSVČ a státní sféry
    * Investice do rozvoje lidských zdrojů

Výstupy programu

    * 4 vítězové výběrového řízení programu „Rok jinak“ stráví 12 měsíců prací pro vybranou neziskovou organizaci, na konkrétní činnosti dle své volby.

Podmínky programu

    * Program je otevřený pro všechny uchazeče bez rozdílu pohlaví, věku či kvalifikačního profilu, s výjimkou osob, které v současné době již působí v neziskovém sektoru, a osob, které jsou nezaměstnané déle než 3 měsíce v době podání žádosti.
    * Projekt musí být realizován v registrované nestátní neziskové organizaci se sídlem v České republice.
    * Projekt musí být realizován na území České republiky.
    * Doba nástupu do zaměstnání u vybrané neziskové organizace – prosinec 2009/leden 2010
    * Délka práce pro neziskovou organizaci - 12 měsíců
    * Nadace Vodafone bude prostřednictvím neziskové organizace hradit formou grantu měsíční mzdu vítězů programů do maximální výše 60 000 Kč hrubého/měs. (výše mzdy bude počítána z průměrného příjmu za posledních 6 měsíců) a další náklady spojené s efektivní činností v nové roli (např. mobilní telefon, počítač, cestovné apod. do maximální výše 50 000 Kč/rok).
    * Vaše schopnosti a kvalifikace musí vyhovovat potřebám dané neziskové organizace a poskytnout přidanou hodnotu pro činnost neziskové organizace.

Jak se přihlásit do programu

    * Spojte se s vámi vybranou neziskovou organizací, ujasněte si, jakou roli budete v dané organizaci zastávat.
    * Vyplňte přihlášku, kterou naleznete zde, a pošlete ji na adresu Nadace Vodafone, Vinohradská 167, Praha 10, 100 00 a zároveň elektronicky na
michaela.slipcenkova-ext@vodafone.com
    * K přihlášce přiložte Váš životopis a souhlas neziskové organizace s vaším zaměstnáním v případě vašeho úspěchu ve výběrovém řízení, včetně popisu vaší role a seznamu potřebných kvalifikací pro úspěšné naplnění těchto činností

Kritéria výběru úspěšných kandidátů

    * Motivace a nadšení pro vybranou neziskovou věc
    * Odborné znalosti/schopnosti/kvalifikace a jejich využití v rámci projektu
    * Odkaz do budoucna/konkrétní dopad činnosti vítěze výběrového řízení po skončení jeho ročního působení v neziskové organizaci
    * Přínos projektu pro danou neziskovou organizaci a společnost/veřejnost
    * Vklad zainteresované neziskové organizace (možno nejen finanční vklad do projektu, ale například formou zapojení dobrovolníků, materiálního zázemí a podobně)

Důvody k vyloučení žádosti:

    * Chybí požadované dokumenty.
    * Ve formuláři nejsou vyplněny požadované údaje nebo je pozměněn.
    * Cíle projektu neodpovídají zaměření programu.
    * Projekt postrádá informace nezbytné pro jeho věcné posouzení.
    * Odevzdání žádosti po termínu uzávěrky, který je 31.7.2009 v Nadaci Vodafone
    * Odevzdání žádosti jiným než stanoveným způsobem (žádost je odevzdána po částech nebo např. pouze emailem)

Harmonogram a průběh výběrového řízení


    * Vyhlášení programu: 25.května
    * Uzávěrka podání přihlášek: 31. července
    * Výběrové řízení: srpen – září
    * Vyhlášení vítězů programu: říjen/listopad
    * Nástup do nového zaměstnání v neziskové organizaci: prosinec 2009/leden 2010
    * Výběrové řízení bude probíhat ve 3.kolech: výběr mezi 10 finalisty provede porota programu tvořená zástupci nadace Vodafone, viceprezidentkou pro lidské zdroje Vodafonu, zástupcem z neziskového sektoru a jedním z vítězů Roku jinak v loňském ročníku.

Konzultace k programu poskytne: Michaela Slipčenková, tel. 776 971 677, email: michaela.slipcenkova-ext@vodafone.com
 
Přehled vítězů loňského ROKU JINAK
Hana Hermová je bikerka a zároveň doktorandka inženýrství životního prostředí. Během tohoto roku se snaží pro terénní cyklistiku objevit a zrestaurovat zaniklé lesní stezky. V tomto úsilí spolupracuje s Českou mountainbikovou asociací. Hana v tomto projektu zužitkovává své zkušenosti jak z doktorského studia, tak z práce v Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR.

Adam Javůrek je mladý blogger, žurnalista a lektor, který se rozhodl ve spolupráci s Centrem pro online média zvýšit internetovou gramotnost českých neziskovek. S pomocí portálu představuje neziskovkám internet jako nástroj, který mohou využít ve vlastní prospěch a snaží se jim ukázat levné a jednoduché nástroje, jak web efektivně využívat.

Roman Nenadl využívá své dlouholeté zkušenosti s projektovým řízením a tvorbou obchodních strategií z koncernů E.ON a Pilsner Urquell k tomu, aby stabilizoval hospodaření Diecézní charity České Budějovice a pomohl jí vytvořit jednotný plán rozvoje do roku 2011.

Blanka Rejlková je bývalá referentka vzdělávání a lidských zdrojů na Ministerstvu pro místní rozvoj a zároveň studentka filozofie. V organizaci Člověk v tísni, o.p.s. se rozhodla vytvořit nový program pro motivaci, vzdělávání a zaměstnání dlouhodobě nezaměstnaných ze sociálně slabého prostředí.

Jiří Šťastný se jako obchodní ředitel společnosti EVROFIN snaží pozvednout region České Švýcarsko cestou šetrného rozvoje cestovního ruchu. Spolupracuje s obecně prospěšnou společností České Švýcarsko a pokouší se do tamního turismu vnést prvky marketingu, ekologie a přispět k zápisu tohoto regionu na Přírodní seznam světového dědictví UNESCO.
 


Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2024 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2024 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.