Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Future City Jobs
Symposium Ostrava
Future City Game
Creative Cities
Koncepce umění
Konference EU
Domů PodporaNadační příspěvky
TechSoup

Nadace život umělce: grantová výzva (ještě) pro rok 2008

Správní rada Nadace život umělce vyhlásila II. výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí nadačního příspěvku na podporu na projektů ve prospěch výkonných umělců v hudební, divadelní a taneční oblasti. Podmínkou pro poskytnutí příspěvku je zahájení realizace projektu v druhé polovině roku 2008. Finanční podporu lze získat na odborné stáže, mistrovské kurzy, účast na významných soutěžích doma i v zahraničí aj. V minulém roce se výše jednotlivých grantů pohybovala od 5.000 do 50.000 Kč. Žádosti s veškerými požadovanými podklady je možné předkládat v zalepené obálce výrazně označené “NŽU – 2. výzva“. Uzávěrka příjmu žádostí je do 30. září 2008.
Cílem nadace je podpora výkonných umělců v oblasti hudební, dramatické, artistické, interpretační a tvůrčí činnosti s důrazem na aktivity směřující k vytváření jejich sociálních, profesních a společenských jistot. Tento cíl nadace se realizuje, prostřednictvím nadačních příspěvků a grantů směřujících nejen k podpoře činnosti výkonných umělců, ale i k podpoře tvůrčích projektů a kulturně společenských akcí zvyšujících prestiž a vážnost výkonných umělců.

Kontakt:
Nadace život umělce
Senovážné náměstí č. p. 978/23
110 00 Praha 1
tel: 224 142 295
tel./fax: 224 142 289
mobil: 773 582 773
e-mail: nadacezivotumelce@volny.cz
web: http://www.nadace-zivot-umelce.cz/

(15.08.2008) ZDROJ: Nadace Život umělce
ProCulture

  © 2003-2024 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2024 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.