Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Creative Cities
Future City Game
Koncepce umění
Konference EU
Future City Jobs
Symposium Ostrava
Domů PodporaNadační příspěvky
TechSoup

NROS: Blokový grant - 2. výzva pro NNO

Nadace rozvoje občanské společnosti vyhlásila 2. výzvu k předkládání návrhů projektů do Blokového grantu pro nestátní neziskové organizace Finančních mechanismů EHP/Norska s názvem "Zlepšení života v komunitách prostřednictvím aktivit a služeb NNO" prostřednictvím projektů zaměřených na 4 priority: Rozvoj mezikulturního prostředí v komunitách; Posílení lidských práv a boj proti diskriminaci a rasismu; Podpora dětí a mladistvých se specifickými problémy; Ochrana životního prostředí. Uzávěrka pro odevzdání žádostí o grant je 3. března 2008.

Nadace rozvoje občanské společnosti vyhlásila 2. výzvu k předkládání návrhů projektů do Blokového grantu pro nestátní neziskové organizace Finančních mechanismů EHP/Norska s názvem "Zlepšení života v komunitách prostřednictvím aktivit a služeb NNO".

Částka alokovaná pro tuto výzvu je 4,5 mil. €.

Pro tuto výzvu byly stanoveny následující priority, mezi něž bude rovnoměrně rozdělena uvedená částka:
Rozvoj mezikulturního prostředí v komunitách.
Posílení lidských práv a boj proti diskriminaci a rasismu.
Podpora dětí a mladistvých se specifickými problémy.
Ochrana životního prostředí.

Více informací naleznete:
http://www.nros.cz/programy-nros/blokovy-grant/ke-stazeni/dokumenty-ke-stazeni-bg-2vyzva/
Uzávěrka pro odevzdání žádostí o grant je 3. března 2008 do 16:00 hodin.

Kontakty:
Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS)
Jelení 196/15
118 00 Praha 1
tel: 227 217 261, 227 217 263
e-mail: bg@nros.cz.

(07.01.2008) ZDROJ: OS Noviny
Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2024 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2024 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.