Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Symposium Ostrava
Koncepce umění
Future City Jobs
Creative Cities
Future City Game
Konference EU
Domů PodporaNadační příspěvky
TechSoup

Program překlenovací pomoci „3P“

Nadace rozvoje občanské společnosti ve spolupráci a za finanční podpory Poštovní spořitelny vyhlašuje 1. výběrové kolo IV. výzvy Programu „3P“ Návratné nadační příspěvky jsou poskytovány na předfinancování projektů neziskových organizací, podpořených z vybraných veřejných zdrojů a realizovaných v České republice. Žádat  o návratný nadační příspěvek mohou občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, účelová zařízení církví, nadace a nadační fondy pracující především v oblastech občanská společnost a neziskový sektor, programy pro děti a mládež, sociální služby, vzdělávání, lidská práva a multikulturní společnost a ochrana životního prostředí. Uzávěrka příjmu žádostí o návratný nadační příspěvek 4. ledna 2012 v 16:00 hodin.

 

Kompletní dokumenty pro žadatele o návratný nadační příspěvek jsou dostupé na stránce Nadace

http://www.nros.cz/programy-nros/program-preklenovaci-pomoci-201e3p201c

a jsou to

  • Směrnice pro žadatele o návratný nadační příspěvek
  • formulář Žádosti o návratný nadační příspěvek
  • Tabulky B. 1 – B.5 (včetně vzoru zdrojového rozpočtu)
  • Čestné prohlášení žadatele – bezdlužnost
  • Čestné prohlášení žadatele – beztrestnost, pravdivost údajů, konkurz
  • Checklist formální kontroly žádosti
  • Vzor Smlouvy o NNP (včetně vzoru blankosměnky a smlouvy o vyplňovacím právu směnečném)

 

Prosíme zájemce, aby věnovali dostatečnou pozornost vyplnění Žádosti o návratný nadační příspěvek a kompletnosti požadovaných příloh (dokumenty jsou ke stažení na www.nros.cz).

Žádosti jsou přijímány na předepsaném formuláři dle programových podmínek IV. výzvy Programu „3P“ v českém jazyce, v písemné a také v elektronické podobě (naskenované na CD) na adrese:

Nadace rozvoje občanské společnosti

Program „3P“
Na Václavce 1135/9
150 00 Praha 5

Kontaktní osoba:
Jana Trombiková jana.trombikova@nros.cz    
 
Z historie Programu překlenovací pomoci „3P“
Od října 2008 do září 2011 pomáhaly Nadace rozvoje občanské společnosti ve spolupráci s Poštovní spořitelnou a za finanční podpory americké nadace Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe prostřednictvím pilotního projektu Program překlenovací pomoci „3P“ neziskovým organizacím předfinancovat jejich projekty.
 
Společně realizovaný program poskytl 25 neziskovým organizacím návratné nadační příspěvky v celkové výši 27 859 005,-Kč, které jim pomohly předfinancovat 38 projektů před obdržením dotací z vybraných veřejných rozpočtů.

 

ProCulture

  © 2003-2024 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2024 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.