Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Creative Cities
Future City Game
Koncepce umění
Future City Jobs
Symposium Ostrava
Konference EU
Domů PodporaNadační příspěvky
TechSoup

První neziskovky dostaly peníze v rámci úvěrového programu Poštovní spořitelny a NROS

Unikátní projekt „Program překlenovací pomoci 3P“ se úspěšně rozběhl. V lednu vybrala hodnotící komise první neziskové organizace, které mohou díky nekomerčnímu úvěru Poštovní spořitelny využít možnosti předfinancování svých projektů. Společný program PS a NROS tak otevírá neziskovkám cestu k návratným nadačním příspěvkům, které jim pomohou překonat období do poskytnutí přislíbených dotací z veřejných rozpočtů a strukturálních fondů Evropské unie.
Přidělování návratných nadačních příspěvků z nekomerčního úvěru Poštovní spořitelny přichází na počátku kalendářního roku, kdy se neziskové organizace v ČR již tradičně potýkají s nesnázemi. V tomto období není jasné, zda budou schváleny žádosti o státní dotace, ani kdy peníze dorazí na účet. Do té doby tak organizace musí  financovat projekty z vlastních prostředků. „Přesně na tuto problematiku, kterou neziskovky vnímají jako velmi palčivou, program reaguje a jsme velmi rádi, že začaly program využívat“, řekla ředitelka Nadace rozvoje občanské společnosti Hana Šilhánová.

„Program 3P je pro všechny naprosto novým produktem, jsme proto velmi rádi, že se dostavují první výsledky. Je skvělé, že díky finanční účasti PS budou moci neziskové organizace realizovat své projekty bez toho, aby musely čekat, až jim dorazí dotace na účet. Spolupráce s NROS navíc přinese unikátní a užitečné poznatky o neziskovém sektoru,“ zhodnotil projekt Tomáš Basista, manažer Marketingu SME Poštovní spořitelny.

Kromě finanční pomoci neziskovkám vznikají v rámci programu také tzv. „Kritéria vhodná pro hodnocení úvěrových rizik českých NNO“, které budou během programu testována v praxi. „Vznikne tak doporučení pro české banky jak bezpečně půjčovat neziskovým organizacím. Doposud totiž banky bojovaly s vyhodnocením finanční situace neziskových organizací, ale náš projekt by mohl přispět ke změně této situace“ nastínil využití projektu v budoucnosti Tomáš Basista.

Program překlenovací pomoci odstartoval na podzim roku 2008. Poštovní spořitelna a Nadace rozvoje občanské společnosti umožnily neziskovým organizacím v ČR žádat o prostředky na předfinancování svých projektů. V lednu pak poprvé zasedala výběrová komise, která hodnotila finanční zdraví přihlášených organizací. Žádosti o návratný nadační příspěvek i přihlášky do programu je i nadále možno podávat, a to až do 4. 11. 2009.
 
Předepsané formuláře, podmínky programu 3P a další informace naleznou zájemci na webových stránkách www.nros.cz nebo na webu PS www.postovnisporitelna.cz. V případě potřeby mohou neziskové organizace kontaktovat programový tým na adrese: 3P@nros.cz.
Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2024 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2024 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.