Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Future City Game
Koncepce umění
Future City Jobs
Creative Cities
Konference EU
Symposium Ostrava
Domů PodporaNadační příspěvky
TechSoup

Stipendia Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových

Nadace Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových vypsala výzvu pro zájemce o stipendia, které budou uděleny výjimečným jednotlivcům (nikoli institucím nebo kolektivům), a to ve formě cestovního, vědeckého nebo uměleckého stipendia. O nadační příspěvek mohou žádat, podle poslední vůle Josefa Hlávky, vynikající jednotlivci z pražských veřejných vysokých škol a dále z vědeckých a uměleckých oborů v působnosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Akademie věd ČR. Termín nejbližší uzávěrky je 9. února 2007. Žádosti o podporu je možno podávat deset dní před jednáním správní rady, které jsou plánovány 19. února, 16. dubna, 25. června, 3. září, 15. října, 10. prosince 2007.

Nadace Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových vypsala výzvu pro zájemce o stipendia (příspěvky pro vědeckou, literární a uměleckou činnost). Termín nejbližší uzávěrky je 9. února 2007.

Nadační příspěvky jsou přiznávány ve formě stipendií výjimečným jednotlivcům (nikoli institucím nebo kolektivům), a to ve formě cestovního, vědeckého nebo uměleckého stipendia. O nadační příspěvek mohou žádat, podle poslední vůle Josefa Hlávky, vynikající jednotlivci z pražských veřejných vysokých škol a dále z vědeckých a uměleckých oborů v působnosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Akademie věd ČR.

Konkrétní dotazy ohledně nadačního programu Vám zodpoví na tel. čísle (224947691, 224948752) dr. Rýdlová.

Žádost o přiznání nadačního daru může žadatel přinést osobně do administrace Nadání (Vodičkova 17, Praha 1, schodiště č. 3, 2. patro) nebo zaslat poštou.
 
Žádosti nelze zasílat prostřednictvím E-MAILu.

Správní rada Nadání, která o přiznání nadačních prostředků rozhoduje, se v roce 2007 schází k jednání v následujících termínech: 19. února, 16. dubna, 25. června, 3. září, 15. října, 10. prosince. Přijímání žádostí končí deset dní před datem konání správní rady. O výsledku jednání je žadatel vyrozuměn písemně na kontaktní adresu. V naléhavých případech mu informace může být sdělena telefonicky.
 
Přiznaná finanční částka je proplacena po podpisu darovací smlouvy buď šekem nebo na číslo účtu u českého peněžního ústavu.

Kontakt:
Dagmar Rýdlová
Vodičkova 17
110 00 Praha 1
tel:  224 947 691 a 224 948 752
fax: 224 947 690
e-mail: info@hlavkovanadace.cz

(26.01.2007) ZDROJ: DILIA
ProCulture

  © 2003-2023 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2023 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.