Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Future City Game
Konference EU
Creative Cities
Koncepce umění
Future City Jobs
Symposium Ostrava
Domů PodporaNadační příspěvky
TechSoup

Ústecká komunitní nadace: 21. otevřené grantové kolo

Ústecká komunitní nadace ve spolupráci se společností Jotun Powder Coatings (CZ) a.s. vyhlašuje výzvu k předkládání projektů pro 21. otevřené grantové kolo zaměřené na podporu veřejně prospěšných projektů malých a začínajících neziskových organizací z oblasti kultury a umění, sociálně zdravotní oblasti, vzdělávání, životního prostředí a volné tématiky. Upřednostňovány budou předkladatelé projektů, jejichž organizace vznikly během posledních 2 let a/nebo jejichž roční rozpočet nepřesahuje 1 milion Kč. Ve výběrovém řízení se lze ucházet o získání nadačního příspěvku na podporu projektů realizovaných na území okresů Děčín, Litoměřice, Teplice a Ústí nad Labem. Uzávěrka příjmu žádostí je  29. března 2012.

Tématické oblasti:

    Kultura a umění
    Sociálně-zdravotní péče
    Volná témata
    Vzdělávání a lidské zdroje
    Životní prostředí

Cíle grantového programu:


Podpora projektů, které jsou zaměřeny na vznik nových i jednorázových a v regionu doposud chybějících či opomíjených veřejně prospěšných aktivit, které mají prokazatelně trvalejší vliv na rozvoj komunity.

Podpora projektů, které jsou zaměřeny na zajištění chodu již existujících i jednorázových a v regionu potřebných, žádaných a kvalitních veřejně prospěšných aktivit, které mají prokazatelně trvalejší vliv na rozvoj komunity.

Realizační období:
Výzva je vyhlášena pro projekty realizované v období od 1. 7. 2012 až 30. 6. 2013.

Maximální výše nadačního příspěvku: 20 000 Kč

V 21. otevřeném grantovém kole budou rozdělovány prostředky v minimální výši 250 000 Kč pocházející z výnosů příspěvku Nadačního investičního fondu, daru společnosti Jotun Powder Coatings (CZ) a.s. a z příspěvků místních dárců.

Dokumenty ke stažení:
Pravidla pro získání nadačního příspěvku v 21. otevřeném grantovém kole
Formulář žádosti o nadační příspěvek
Kritéria hodnocení projektů

Informace pro žadatele:

Informativní schůzky nebo individuální konzultace pro žadatele o nadační příspěvek je možné předem telefonicky dohodnout  na období od 20. 2. 2012 do 26. 3.  2012 (více viz. dokument Pravidla…).

Zároveň žadatele upozorňujeme, že v roce 2012 nebude vyhlášena žádná další výzva (tzv. podzimní grantové kolo) k předkládání projektů do otevřeného grantového kola, kde by byly rozdělovány prostředky pocházející z výnosů příspěvku Nadačního investičního fondu. V případě změny, budete o aktuální situaci včas na našich webových stránkách informováni.

Pro další informace se obracejte na:

Petr Veselý
programový manažer
Ústecká komunitní nadace
tel. 475 208 258
petr@komunitninadace.cz

 

Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2024 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2024 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.