Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Symposium Ostrava
Future City Game
Konference EU
Future City Jobs
Koncepce umění
Creative Cities
Domů PodporaStipendia, rezidence
TechSoup

DILIA vypisuje stipendia pro mladé překladatele

Divadelní a literární agentura DILIA vypisuje stipendia na workshop pro mladé překladatele. Téma pro letošní rok je "Překlad současné divadelní hry z německy mluvících zemí". Termín pro podání přihlášek 30. dubna 2005.

Překladatelská dílna 2005 - harmonogram

Termín podání přihlášek: do 30. dubna 2005
Počet míst: 5
Výběr účastníků a textů: do 31. května
Zahájení dílny: červen
Odevzdání překladů: do 30. září
Scénická čtení vzniklých překladů: v listopadu, v rámci Pražského divadelního festivalu německého jazyka, za účasti některých autorů.

Cíl a průběh projektu:

Workshop je určen začínajícím překladatelům, ať už z řad studentů germanistiky, či naopak studentů divadelních škol a dalších, kteří mají dostatečné jazykové vybavení a zájem o divadelní texty.

Smyslem je přiblížit problematiku překladu divadelního textu. Každý účastník během workshopu přeloží jednu divadelní hru. Účastníci budou pracovat pod vedením zkušených překladatelů a dramaturgů, s nimiž budou svou práci konzultovat, na společných setkáních budou moci diskutovat průběh práce s ostatními.

Dále se budou podílet na přípravě scénického čtení a vyzkouší si tak konkrétní práci při realizaci přeloženého textu. Počítáme i s účastí některých autorů, setkání s nimi může být také velmi zajímavou součástí workshopu. Projekt je připravován ve spolupráci s profesionálními divadly, která v případě zájmu uvedou vzniklé překlady i jako řádné inscenace v rámci svého repertoáru.

Na projektu se podílí řada partnerů - kulturní instituce jednotlivých zemí, česká divadla, Pražský divadelní festival německého jazyka, divadelní fakulta AMU a další. Účastníci workshopu tedy budou mít možnost navázat celou řadu zajímavých profesionálních kontaktů.

Všichni účastníci obdrží stipendium a volné vstupenky na některá představení PDFNJ.

Zde naleznete přihlášku a další informace pro případné zájemce o stipendium.
Písemné vyrozumění o přidělení či zamítnutí stipendia obdržíte do 31. května 2005.

Další informace: schlegelova@dilia.cz

Partneři projektu:

Goethe Institut Praha
Pražský divadelní festival německého jazyka
DAMU
Divadlo Disk

(31.03.2005) ZDROJ: Divadelní ústav
ProCulture

  © 2003-2021 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2021 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.