Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Future City Game
Future City Jobs
Konference EU
Creative Cities
Koncepce umění
Symposium Ostrava
Domů PodporaStipendia, rezidence
TechSoup

Futura: Tvůrčí pobyt v New Yorku

Institut umění ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR a Centrem pro současné umění FUTURA vypisují výběrové řízení na dvouměsíční tvůrčí pobyt v oblasti visuálního umění v ISCP, New York, v období 1. července až 31. srpna 2011. Uzávěrka pro předložení přihlášek je 31. března 2011.
O rezidenční pobyt mohou zažádat umělci s praxí z oblasti vizuální tvorby, kteří mají české státní občanství nebo trvalý pobyt na území České republiky. Předpokladem je dobrá znalost angličtiny. Účastníkovi bude hrazeno studio v ISCP, cestovní náklady a náklady spojené s pobytem ve výši 1 500 USD. Ubytování je poskytováno za očekávaný příspěvek od stipendisty uměleckým dílem v hodnotě do výše nájmů běžné v dané lokalitě (Bedford-Stuyvesant, Brooklyn).

Žádost o udělení tvůrčího pobytu

C musí obsahovat B

I. Přihlášku, čitelně vyplněnou ve všech bodech.

II. Přílohy

1.    Motivační dopis (s popisem zamýšleného projektu) v češtině a angličtině v rozsahu maximálně dvou stran.  
2.    Profesní životopis žadatele a přehled dosavadních realizovaných projektů v češtině včetně obrazové dokumentace tvorby z posledních let (maximálně čtyřicet fotografií, nebo katalog). Popis projektu, životopis a přehled realizovaných projektů dodávejte jak v tištěné, tak v elektronické verzi.

Podmínky pro podání žádosti

Projekt zpracovaný podle uvedených podmínek musí být zaslán poštou, nebo osobně doručen na adresu Institut umění - Divadelní ústav, Celetná 17, 110 00 Praha 1,
T 224 809 116, rezidence@institutumeni.cz.

Uzávěrka přihlášek
31. března  2011

•    Po termínu předložené žádosti (rozhoduje razítko pošty), neúplně či chybně zpracované projekty nebudou do výběrového řízení zařazeny.
•    Zaslané žádosti se nevrací.
•    Zaslané žádosti posoudí a výběr provede odborná komise. O výsledku výběrového řízení budou předkladatelé vyrozuměni do 1. května 2011.
•    Vybraný umělec zašle písemnou zprávu o pobytu a realizaci svého uměleckého projektu v rozsahu min. jedna A4 nejpozději do 14 dnů po ukončení rezidenčního pobytu.
•    Pobyt není určen pro teoretický výzkum.
•    Umělec se zavazuje složit po příjezdu ISCP vratnou zálohu ve výši 300 USD na pokrytí případných škod způsobených umělcem během rezidence. Záloha bude umělci vrácena ISCP po skončení rezidenčního pobytu.
•    Organizátor si vyhrazuje právo rezidenci neuskutečnit.
(25.02.2011) ZDROJ: Futura
ProCulture

  © 2003-2023 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2023 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.