Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Creative Cities
Konference EU
Future City Jobs
Symposium Ostrava
Future City Game
Koncepce umění
Domů PodporaStipendia, rezidence
TechSoup

Nadačního fond Františka Topiče stipendia pro rok 2005

Nadační fond Františka Topiče vypisuje jako každoročně tříměsíční stipendia na rok 2005 pro dokončení myšlenkově podnětných projektů se vztahem k českým dějinám a literatuře nebo filosofii pro uchazeče do 35 let. Uzávěrka žádostí pro rok 2005 je 31. března 2005.

Žádost musí obsahovat charakteristiku a časový rozvrh projektu, curriculum vitae, dokumentaci charakterizující rozpracování projektu, resp. ukázku dosavadní uchazečovy činnosti.

Nadační fond je zřízen pro podporu mladých rozvíjejících se osobností, zabývajících se českou literaturou, historií a filosofií, resp. oblastmi téhož druhu, jako byla působnost podniku F. Topiče. Podpora může být rovněž poskytnuta mladým editorům připravujícím odborně nebo nakladatelsky náročné edice. Stipendia jsou určena pro dokončení rozpracovaných projektů (např. na dopsání studie, eseje, dokončení edičních prací, včetně uzavření dílčího stadia zkoumání v rámci rozsáhlejšího plánu), přinášejících ideové či tematické obohacení v daných oblastech. Se jménem F. Topič byly vždy svázány projekty svou ideou zasahující a sjednocující více kulturních a společenských zájmů. Účelem je proto podporovat takové práce, které svým myšlenkovým podnětem či pojetím tématu přesáhnou úzké oborové hranice, ať už k jiné kulturní oblasti nebo k obecnějším otázkám, rozšiřujícím český kulturní a duchovní život.

Bližší informace obdrží zájemci na adrese

Nadační fond Františka Topiče
Jana Masaryka 56
120 00 Praha 2 - Vinohrady

Daniel Vojtěch e-mail: vojtech@ucl.cas.cz

(19.01.2005) ZDROJ: Ecconect
ProCulture

  © 2003-2021 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2021 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.