Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Koncepce umění
Future City Game
Symposium Ostrava
Future City Jobs
Konference EU
Creative Cities
Domů PodporaStipendia, rezidence
TechSoup

Obec překladatelů: Tvůrčí stipendium Hany Žantovské

PhDr. Irena Murray-Žantovská, dcera Hany Žantovské, významné překladatelky z němčiny a angličtiny, se rozhodla věnovat Obci překladatelů větší finanční částku na vyhlášení tvůrčího stipendia, jež ponese jméno její zesnulé matky. Stipendium bude uděleno každoročně jednomu překladateli, letos může podat žádost každý překladatel, který podepsal nakladatelskou smlouvu na 1. vydání svého převodu básnického díla do češtiny s termínem vydání do konce roku 2006. Uzávěrka pro podání žádostí je 30. srpna 2005.

Žádost o stipendium může letos podat každý překladatel, který podepsal nakladatelskou smlouvu na 1. vydání svého převodu básnického díla do češtiny s termínem vydání do konce roku 2006. Pokud dílo do tohoto data nevyjde z viny překladatele, je překladatel povinen stipendium v plné výši vrátit. V odůvodněných případech může výbor OP učinit výjimku.

Vyplněnou žádost spolu s kopií nakladatelské smlouvy zašle uchazeč na adresu Obce překladatelů (Pod Nuselskými schody 3, 120 00 Praha 2). Součástí žádosti je ukázka rozpracovaného překladu v rozsahu nejméně 200 veršů. Žadatel rovněž přiloží originál. Uzávěrka pro podání žádostí je 30. srpna 2005.

Udělením stipendia není nijak dotčen nárok vítězného účastníka soutěže na autorskou odměnu ve výši stanovené nakladatelskou smlouvou.

Další informace a formulář žádosti naleznete na adrese:

http://www.obecprekladatelu.cz/zantovska.htm

(22.06.2005) ZDROJ: Obec překladatelů
ProCulture

  © 2003-2021 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2021 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.