Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Future City Game
Koncepce umění
Konference EU
Future City Jobs
Symposium Ostrava
Creative Cities
Domů PodporaStipendia, rezidence
TechSoup

Rezidence pro fotografy/ky v Bruselu

Institut umění, ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR, a České centrum v Bruselu, ve spolupráci s fotografickým prostorem Contretype, vypisují výběrové řízení na třítýdenní tvůrčí pobyt v oblasti fotografie v prostoru Contretype v období 13. listopadu až 4. prosince  2012. Tvůrčí pobyt není určen pro studenty středních a vysokých škol vyjma studentů doktorandského studia. Součástí rezidence je následná výstava v prostoru Contretype. Uzávěrka pro rezeidenční pobyt je 1. října 2012. 
O rezidenční pobyt mohou zažádat umělci a umělkyně s praxí z oblasti fotografie, kteří mají české státní občanství nebo trvalý pobyt na území České republiky. Předpokladem je dobrá znalost angličtiny (v ideálním případě francouzštiny). Součástí výzvy jsou i podmínky prostoru Contretype (v příloze). Účastníkovi/nici budou hrazeny cestovní náklady, pobyt a příspěvek na rezidenci ve výši 800 eur.
 
Termín uzávěrky je 1. 10. 2012.
 
Žádost o udělení tvůrčího pobytu musí obsahovat


II. Přílohy 
Motivační dopis (s popisem zamýšleného projektu) v češtině a angličtině v rozsahu maximálně dvou stran.  
Profesní životopis žadatele a přehled dosavadních realizovaných projektů v češtině a angličtině včetně obrazové dokumentace tvorby z posledních let (maximálně čtyřicet fotografií, nebo katalog). Popis projektu, životopis a přehled realizovaných projektů dodávejte jak v tištěné, tak v elektronické verzi.

Podmínky pro podání žádosti

Projekt zpracovaný podle uvedených podmínek musí být zaslán poštou, nebo osobně doručen na adresu Institut umění – Divadelní ústav, Celetná 17, 110 00 Praha 1, 

Uzávěrka přihlášek 1. října 2012

Po termínu předložené žádosti (rozhoduje razítko pošty), neúplně či chybně zpracované projekty nebudou do výběrového řízení zařazeny.
Zaslané žádosti se nevrací.
Zaslané žádosti posoudí a výběr provede odborná komise ve spolupráci s prostorem Contretype. O výsledku výběrového řízení budou předkladatelé vyrozuměni do 22. října 2012.
Vybraný umělec zašle písemnou zprávu o pobytu a realizaci svého uměleckého projektu v rozsahu min. jedna A4 nejpozději do 14 dnů po ukončení rezidenčního pobytu.
Pobyt není určen pro teoretický výzkum.
Organizátor si vyhrazuje právo rezidenci neuskutečnit.


(27.08.2012) ZDROJ: Institut umění
ProCulture

  © 2003-2024 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2024 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.