Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Konference EU
Symposium Ostrava
Creative Cities
Koncepce umění
Future City Jobs
Future City Game
Domů PodporaStipendia, rezidence
TechSoup

Rezidenční pobyt pro výtvarné umělce v Bernu

Institut umění Divadelního ústavu, ve spolupráci s MK ČR a Odborem kultury města Bern, vypisuje tvůrčí pobyt ve švýcarském Bernu v termínu od 1. srpna 2006 do 31. ledna 2007. Stipendium je určeno pro výtvarné umělce, kteří mají stálý pobyt nebo pracují v České republice. Předpokladem je vysoká umělecká úroveň, schopnost komunikace a dobrá znalost mluvené němčiny, francouzštiny nebo angličtiny. Termín uzávěrky přihlášek je 24. března 2006.

Tvůrčí pobyt se uskuteční v termínu od 1. srpna 2006 do 31. ledna 2007.

O stipendium mohou zažádat výtvarní umělci, kteří mají stálý pobyt nebo pracují v České republice. Předpokladem je vysoká umělecká úroveň, schopnost komunikace a dobrá znalost mluvené němčiny, francouzštiny nebo angličtiny.

Vybraný stipendista bude působit v rezidenčním prostoru Centra pro uměleckou produkci Progr (Zentrum für Kulturproduktion; viz www.progr.ch) a bude mít možnost se zúčastnit jeho letošního programu (téma Urban Gossip). Bude mu hrazen pobyt a stipendium ve výši 2 000 CHF měsíčně; cestovní náklady si uhradí sám. Délka pobytu (tři nebo šest měsíců) bude určena v závislosti na počtu vybraných kandidátů.

Žádost o udělení tvůrčího pobytu

přihláška čitelně vyplněná ve všech bodech
přílohy - motivační dopis v češtině a v jednom ze tří uvedených cizích jazyků (jak svůj pobyt využiji pro svou profesionální práci a tvorbu) v rozsahu max. dvou stran a profesní životopis a přehled dosavadních realizovaných projektů v češtině a v jednom ze tří uvedených cizích jazyků včetně obrazové dokumentace tvorby z posledních let (max. dvacet fotografií nebo katalog)
Zaslané žádosti posoudí výtvarná komise v Praze složená z nezávislých odborníků. Vybraný uchazeč obdrží stipendium prostřednictvím Odboru kultury města Bern.

Zaslané žádosti se nevrací.

Termín uzávěrky je 24. března 2006, o výsledku konkurzu budou předkladatelé vyrozuměni do poloviny dubna 2006.

Přihlašovací formulář

Více informací:

Tatjana Langášková
Institut umění
Divadelní ústav
Celetná 17
110 00 Praha 1
tel:  224 809 112
e-mail: tana.langaskova@divadlo.cz 

(24.02.2006) ZDROJ: Institut umění
Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2021 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2021 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.