Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Koncepce umění
Konference EU
Future City Game
Symposium Ostrava
Future City Jobs
Creative Cities
Domů PodporaStipendia, rezidence
TechSoup

Rezidenční pobyt v New Yorku pro vizuální umělce

Centrum pro současné umění Futura ve spolupráci s Triangle Arts Association vyhlašují otevřenou výzvu vizuálním umělcům do 35 let k podávání přihlášek na rezidenční pobyt v New Yorku, Brooklynu. Uzávěrka pro zájemce z České republiky je 15. ledna 2010.
FUTURA: Rezidenční program V4 v Triangle Arts Association, New York, 2010

Podmínky veřejné výzvy

Kdo může žádat?
  • Visuální umělci do 35 let věku včetně, občané zemí Visegrádské čtyřky (Česká republika, Maďarsko, Polsko, Slovensko) nebo s trvalým pobytem na jejich území.
  • Přihlášky studentů – vyjma studentů doktorandského studia uměleckých škol – nejsou přijímány.

Kam?

Podmínky přihlášky:
Zaslání následujících materiálů:
1.    Vyplněný formulář ve všech bodech.
2.    Aktuální CV (max. 1 strana A4).
3.    Portfolio.
4.    Motivační dopis se stručným popisem zamýšleného projektu (maximálně do 1 strany A4).

  • Komunikačním jazykem je pouze angličtina. Všechny materiály zasílejte výhradně v elektronické podobě na adresu opencall@futuraproject.cz. Maximální velikost všech příloh dohromady do 7 Mb.
  • S případnými dotazy se prosím obracejte na: opencall@futuraproject.cz

Termín zaslání žádosti:
I. pro žádosti slovenských umělců: 3.1.2010!!*
(*kvůli příležitosti žádat o individuální grant Ministerstva kultury Slovenské republiky)

II. pro žádosti umělců ze zbývajících zemí – Česko, Maďarsko a Polsko: 15.1.2010

Co nabízíme?
  • Tříměsíční pobyt se studiem vč. programu (open studios, curator visits).Ubytování: Brooklyn, New York. Očekáván příspěvek od participantů uměleckým dílem v hodnotě výše nájmů běžné v dané lokalitě.
  • Příspěvek na ostatní osobní náklady – cestovné a diety – bude kryt z grantů a příspěvků sponzorů, které případně zajistí FUTURA ve spolupráci se svými partnery v zemích Visegradu. Osobní angažmá vybraných umělců v této věci je vítáno a očekáváno.
  • Termín realizace: v průběhu roku 2010. Konkrétní termín jednotlivých pobytů bude upřesněn po dohodě všech zúčastněných stran.

Proces výběru:
  • Umělci budou vybráni odbornou komisí na základě profilace jejich dosavadní práce a přínosu rezidenčního pobytu v New Yorku pro jejich další umělecký rozvoj. Výběr bude realizován na bázi reciprocity, tj. po jednom umělci z každé země Visegradu.
  • Komise bude složena ze zástupců jednotlivých partnerských organizací: FUTURA (CZ), Triangle Arts Association (USA), Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski (PL), SPACE Gallery (SK) a The Studio of Young Artists (HU)
  • Výsledky výzvy budou zveřejněny do 15. února 2010 na internetových stránkách FUTURY.

Organizátoři: FUTURA a Triangle Arts Association
Partneři: Center Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, SPACE Gallery, The Studio of Young Artists(17.12.2009) ZDROJ: Futura Projekt
ProCulture

  © 2003-2023 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2023 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.