Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Creative Cities
Future City Jobs
Future City Game
Konference EU
Symposium Ostrava
Koncepce umění
Domů PodporaStipendia, rezidence
TechSoup

Rezidenční pobyty v New Yorku

Nadace pro současné umění Praha vypisuje v rámci společného programu s ISCP (International Studio and Curatorial Program) konkurzy pro získání stipendia pro rezidenční pobyty v New Yorku a to pro výtvarného umělce (na červen - srpen 2004) - a kurátora (na srpen - září 2004) termín: 31.ledna 2004.

Nadace pro současné umění Praha vypisuje konkurz na tříměsíční pobyt v New Yorku, který je realizován v rámci společného programu: NCSU Praha a ISCP (International Studio and Curatorial Program)

Adresa rezidenčního místa: ISCP, 323West 39th Street, New York, NY 10018 (7. a 8. patro budovy Elizabeth Foundation for the Arts - EFA)

Finanční zajištění projektu: Trust for Mutual Understanding

Pobyt je určen pro mladého českého umělce, který již prokázal tvůrčí schopnosti ale nedosáhl vrcholu své umělecké kariéry (mid-career artist).

V minulých letech se programu účastnili: Veronika Bromová, Jiří Příhoda, Markéta Baňková, Milena Dopitová, Ján Mančuška Rezident - umělec, u něhož se předpokládá tvůrčí postoj, zájem o současnou newyorkskou uměleckou scénu a komunikaci s ostatními účastníky programu, má zajištěnu letenku Praha - New York - Praha, ubytování, diety a pojištění.

Termín pobytu: červen - srpen 2004

Stipendista bude vybrán grantovou komisí NSU Praha.

Podmínky přijetí: prokázaná kvalita umělecké tvorby a aktivní znalost angličtiny.

Písemné přihlášky (není speciální formulář), obsahující mimo profesního životopisu jasně formulovanou představu o aktivitě během pobytu a o tom co od pobytu uchazeč očekává., zasílejte na adresu NCSU Praha.

Uzávěrka konkursu je 31. ledna 2004


Konkurz na dvouměsíční pobyt mladého českého kurátora současného umění v ISCP New York

Nadace pro současné umění Praha vypisuje konkurz na pobyt mladého českého kurátora/kurátorku současného umění v ISCP New York, který je realizován v rámci společného programu NSU Praha a ISCP (International Studio and Curatorial Program) Adresa rezidenčního místa: ISCP, 323West 39th Street, New York, NY 10018 (7. a 8. patro budovy Elizabeth Foundation for the Arts - EFA)

Finanční zajištění projektu: Trust for Mutual Understanding, New York

Termín pobytu: srpen - září 2004

Pobyt je určen pro mladého českého "teoretika" umění pracujícího v oblasti současného umění. Program ISCP není vhodný pro studijní a badatelské záměry, nýbrž je určen pro získání praktických zkušeností v oblasti organizování výstav, získání přehledu o současné umělecké scéně a navázání osobních kontaktů. Rezident - kurátor, (manažer), u něhož se předpokládá zájem o současnou newyorkskou uměleckou scénu a komunikaci s ostatními účastníky programu (v domě je 20 ateliérů a 6 studoven pro kurátory) má zajištěnu letenku Praha - New York - Praha, ubytování, diety a pojištění. V minulých letech se projektu zúčastnili: Karel Císař, David Kulhánek.

Písemné přihlášky (není speciální formulář), obsahující mimo profesního životopisu a sady fotografií či diapozitivů recentních uměleckých děl, také jasně formulovanou představu o aktivitě během pobytu a o významu pobytu pro umělcův umělecký rozvoj, zasílejte na adresu NCSU Praha.

Uzávěrka konkursu je 31. ledna 2004


International Studio & Curatorial Program

The International Studio Program (ISCP) provides career development opportunities for a select community of international artists.

Participating artists are sponsored for periods from two months to two years by governments. corporations, foundations, galleries and individuals.

The participant is provided with a private studio (400 to 600 sq. ft.) and - sponsor permitting - a furnished apartment within walking distance of the Program.

In most cases, the sponsor provides the artist with a stipend for living expenses, travel and materials. In other instances, the Program locates multiple-source funding to cover the artist's essential expenses.

The ISCP distinguishes itself from existing residency programs in New York by emphasizing career advancement.

During a typical one-year residency, each artist is offered studio visits by at least 26 guest critics, participation in two open-studio exhibitions and access to many of the international visitors to the Program.

The Guest-Critic Series is proving successful in introducing the artists' work to New York museums, galleries and alternate spaces. Twice a month, prominent artists, curators, writers or gallery directors meet privately with each artist for a 30-minute studio visit.

Open-Studio Exhibitions -- each attracting 500 to 600 visitors - held semi-annually to increases awareness of the artists' work.

Participating artists are given the opportunity to meet with many of the international visitors: curators, gallery owners, journalists, writers, artists and personnel from foundations, residency programs and government cultural agencies from more than 45 countries.

The Program offers support and direction in the artists' acclimation to New York. In addition to the daily dialogue among the artists, a sense of community is encouraged by inviting participants to various professional and social events throughout their residency and scheduling field trips to art centers in New York City and north eastern United States.

Podrobnější informace o programu ISPNYC najdete na webové stránce www.iscp-nyc.org

(16.12.2003)
Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2021 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2021 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.