Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Koncepce umění
Future City Jobs
Creative Cities
Konference EU
Symposium Ostrava
Future City Game
Domů PodporaStipendia, rezidence
TechSoup

The International Council for Canadian Studies (ICCS): granty

V nejbližší týdnech je možno podat žádosti do dvou grantových programů k Mezinárodní radě pro kanadská studia. Do 1. dubna 2011 je termín pro podání žádostí o Grant na rozvoj kanadských studií. Jedná se o poměrně univerzální program, který má za cíl podpořit vědecké bádání a multidisciplinární akademické aktivity, jež přispějí k rozvoji programu věnovanému studiu Kanady nebo kanadských bilaterálních či multilaterálních vztahů. V termínu do 1. května je možno podat žádosti o grant v rámci Programu na organizaci konferencí s kanadskou tématikou. Ten umožňuje univerzitám, výzkumným ústavům či think tankům, které chtějí pořádat konferenci týkající se Kanady nebo kanadské problematiky, získat grant na pokrytí nákladů na pořádání konference, publikaci příspěvků atd.

The International Council for Canadian Studies (ICCS) is a federation of twenty-two national and multi-national Canadian Studies associations and five associate members in thirty-nine countries.


Další informace o práci Mezinárodní rady pro kanadská studia naleznete na:
http://www.iccs-ciec.ca/index_en.asp

(15.03.2011) ZDROJ: Kanadská mozaika
ProCulture

  © 2003-2023 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2023 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.