Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Konference EU
Creative Cities
Symposium Ostrava
Future City Jobs
Future City Game
Koncepce umění
Domů PodporaStipendia, rezidence
TechSoup

Literární dům Hamburk nabízí třítýdenní tvůrčí stipendium

Pražský literární dům autorů německého jazyka ve spolupráci s Literárním domem Hamburk vyhlašuje výběrové řízení na udělení třítýdenního tvůrčího stipendia českým básníkům, prozaikům a dramatikům pro pobyt v německém Hamburku v září 2011, který by jim pomohl nasbírat nové zkušenosti a inspiraci pro svou tvorbu. Uzávěrka pro přijímání přihlášek je 15. července 2011.
Základní údaje:
- stipendium je určeno českým básníkům, prozaikům a dramatikům, kteří chtějí sbírat nové zkušenosti a inspiraci pro svou tvorbu v zahraničí
- termín a délka pobytu: září 2011 na dobu tří týdnů
- výše stipendia: 1000 € + ubytování zdarma
- znalost němčiny nebo angličtiny podmínkou
- autor má během pobytu prostor pro vlastní tvůrčí činnost a příležitost prezentovat se v rámci autorského čtení

Seznam požadovaných dokumentů pro účast ve výběrovém řízení (v čj):
- vyplněná přihláška (ke stažení zde; platí i elektronický podpis)
- životopis
- motivační dopis s upřesněním, co autor od stipendia očekává, na čem hodlá pracovat a v jakém rozsahu
- přehled napsaných a vydaných děl
- předloha minimálně dvou příspěvků vydaných v cizí režii (tj. ne sám sobě) v max. rozsahu 15 stran.

Žádost včetně příloh musí být označena slovem "HAMBURK" a doručena v jednom vyhotovení nejlépe emailem na info@prager-literaturhaus.com nebo poštou na adresu:
Pražský literární dům autorů německého jazyka, Ječná 11, 120 00 Praha 2 do 15. července 2011 (rozhoduje DATUM DORUČENÍ, nikoliv razítko pošty)
Žádosti předložené po termínu nebudou do výběrového řízení zařazeny. Zaslané žádosti se nevracejí.

Vyhodnocení žádostí: do 3. srpna 2011. Žádosti bude hodnotit pětičlenná komise složená ze zástupců donorů a české literární scény. Výsledky budou následně uvedeny na webových stránkách www.literarnidum.cz
ProCulture

  © 2003-2021 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2021 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.