Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Koncepce umění
Future City Game
Konference EU
Symposium Ostrava
Future City Jobs
Creative Cities
Domů PodporaStipendia, rezidence
TechSoup

Tvůrčí stipendium v Hamburku pro pražské básníky, dramatiky a spisovatele

Nadační fond Pražský literární dům autorů německého jazyka ve spolupráci s Literárním domem Hamburk vyhlašuje výběrové řízení na udělení tvůrčího stipendia. U příležitosti 20. výročí partnerství měst Praha a Hamburk nabízí českým básníkům, prozaikům a dramatikům z Prahy možnost využít měsíční spisovatelský pobyt v německém Hamburku. Podmínkou účasti na stipendiu je znalost němčiny nebo angličtiny. Uzávěrka pro předkládání žádostí je 31. ledna 2010.
Základní údaje:
stipendium je určeno pražským básníkům, prozaikům a dramatikům, kteří chtějí sbírat nové zkušenosti a inspiraci pro svou tvorbu v zahraničí
výše stipendia: 1000 € + ubytování zdarma
termín a délka pobytu: pobyt musí proběhnout během jednoho měsíce a to v době zahrnující 21. - 27. června 2010 /v této době proběhne mj. i čtení v rámci Týdne Prahy v Hamburku/
znalost němčiny nebo angličtiny - nutná

Co pobyt nabízí:
prostor pro tvůrčí činnost
příležitost pro prezentaci autora, jeho textů i domovského regionu v rámci autorských čteních a jiných akcích v SRN
seznámení se zahraniční literární scénou a navázání kontaktu s novými lidmi

Seznam požadovaných dokumentů (v čj):
životopis a motivační dopis s upřesněním, co autor od stipendia očekává, na čem hodlá pracovat a v jakém rozsahu
přehled napsaných a vydaných děl
předloha minimálně dvou příspěvků vydaných v cizí režii (tj. jinou osobou/institucí, i v časopisech)

Žádost včetně příloh musí být označena slovem "HAMBURK" a doručena v jednom vyhotovení nejlépe emailem na info@prager-literaturhaus.com nebo poštou na adresu: Pražský literární dům autorů německého jazyka, Rytířská 31, 110 00 Praha 1 do 31. ledna 2010  (POZOR ROZHODUJE DATUM DORUČENÍ, nikoliv razítko pošty) Žádosti předložené po termínu nebudou do výběrového řízení zařazeny. Zaslané žádosti se nevracejí.
Vyhodnocení žádostí: v průběhu února 2010.

Kontakt: Lucie Černohousová info@prager-literaturhaus.com nebo na telefonním čísle 774 233 531.
ProCulture

  © 2003-2023 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2023 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.