Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Koncepce umění
Konference EU
Symposium Ostrava
Future City Jobs
Future City Game
Creative Cities
Domů Burza
TechSoup

Burza

Krkonošské muzeum ve Vrchlabí hledá tvůrce libreta nové expozice

Správa Krkonošského národního parku hledá tvůrce libreta nové expozice, která by měla nahradit dosavadní expozice Kámen a život (v provozu od 1984) a Člověk a hory (od 1996) v Krkonošském muzeu ve Vrchlabí. Součástí předkládané přihlášky je životopis, případné reference o realizovaných muzejních prezentacích a  ideový záměr nové expozice. Uzávěrka pro příjem písemných přihlášek je 1. září 2009.

Brněnské kulturní centrum hledá manažera/manažerku

Brněnské kulturní centrum, příspěvková organizace, vyhlašuje výběrové řízení na pozici hlavního manažera/hlavní manažerku  velkého mezinárodního divadelního festivalu Divadelní svět Brno. Termín pro odeslání přihlášek je 30. června 2009 do 24.00 hod.

Bazilika o.p.s. nabízí zajímavou práci

Obecně prospěšná společnost Bazilika hledá pracovníka/pracovnici na pozici marketing a Public Relations, a to formou plného úvazku. Organizace se sídlem v Českých Budějovicích se zabývá pořádáním kulturních akcí, různých menších festivalů a workshopů. Další činností je provoz výtvarných a pohybových ateliérů.

Liberec hledá ředitele/ku divadla F.X. Šaldy

Statutární město Liberec vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce ředitel/ředitelka příspěvkové organizace Divadlo F.X. Šaldy Liberec. Kandidát/ka musí mít vysokoškolské vzdělání magisterského či bakalářského stupně, minimálně 5 let praxe v oblasti divadlení kultury (z toho nejméně dva roky ve funkci vedoucího zaměstnance oprávněnho řídit další vedoucí zaměstnance na druhém stupni řízení. Kanditát/ka může mít případně i vyšší odborné či střední vzdělání s maturitou minimálně s deseti lety praxe v oblasti divadelní kultury, dále pak velmi dobré organizační schopnosti, žádoucí je zejména orientace v budování firmení kultury, ve vytváření organizační struktury, v řízení lidských zdrojů a ve struktuře financování divadelní instituce atd. Součástí přihlášky je zpracování koncepce rozvoje divadla na dobu tří let. Přihlášky je možno podávat do 15. června 2009.

Výběrové řízení na pracovníky Ústavu průmyslového designu ČVUT

V souvislosti se zahájením výuky nového studijního programu ČVUT DESIGN, studijního oboru PRŮMYSLOVÝ DESIGN vypisuje děkan Fakulty architektury Českého vysokého učení technického v Praze  výběrová řízení na obsazení pracovních míst akademických pracovníků (profesorů nebo docentů) Ústavu průmyslového designu (Ú 15150) s nástupem od 1.9. 2009. Uzávěrka přihlášek je  9. května 2009.

Odborná praxe v Galerii Art Factory

Galerie Dvorak sec contemporary nabízí individuální možnost bezplatné odborné praxe v neziskové galerii – Gallery art factory (partner Dvorak sec contemporary). Zájemci dostanou možnost osvojit si praktické zkušenosti v následujících oborech: provoz a správa neziskové organizace, galerijní management, příprava výstavních projektů a jejich produkce, získávání finančních prostředků, styk s veřejností, komunikace, propagace, vzdělávání - lektorské programy galerie, příprava open space projektů jako Sculpture Grande Prague,  administrativa, podpora klientů Dvorak sec contemporary.

Kotěrovo centrum hledá produkční/ho

Kotěrovo centrum Centrum architektury individuálního bydlení hledá produkční/ho / fundraisera/ku na plný pracovní úvazek. Náplní práce bude vedení kontaktů Kotěrova centra; produkce kulturních a komerčních akcí v centru; provozní management aj. Nástup 1. května 2009.

Výběrové řízení na ředitele/ředitelku Galerie Klatovy/Klenová

Plzeňský kraj vyhlašuje v souladu s usnesením Rady Plzeňského kraje č. 488/09 ze dne 6.4.2009 výběrové řízení na obsazení funkce ředitele – ředitelky příspěvkové organizace Plzeňského kraje Galerie Klatovy/Klenová. Součástí přihlášky je také návrh koncepce činnosti a rozvoje Galerie Klatovy/Klenová na dobu 5 let. Předpokládaný nástup do funkce je 1. července 2009. Uzávěrka pro podání přihlášek je 30. dubna 2009.
<předchozí 1 ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ... 30 další >
Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2024 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2024 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.