Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Konference EU
Symposium Ostrava
Future City Jobs
Creative Cities
Koncepce umění
Future City Game
Domů Burza
TechSoup

Burza

Kulturní spolupráce s irskými organizacemi

České velvyslanectví v Dublinu zaslalo seznam irských organizací a databází s kontakty, na které je možné se obracet s nabídkou na případnou spolupráci při předkládání společných projektů na Komunitární program Kultura 2000, který má na rok 2005 uzávěrku v říjnu. Zájemci o spolupráci se mohou obracet na Nadaci rozvoje občanské společnosti.

Hledá se skupina mladých lidí pro účast na Avignonském festivalu

Organizace, která ztratila partnera v EU programu pro mladé, hledá nového partnera - organizaci, která by na červencový festival v Avignonu (Francie) přivezla 2 skupiny 6 mladých lidí (15-25 let) s tutorem (tedy 12+2). Je třeba, aby se organizace podílela z 30% na cestovních nákladech, vše ostatní bude hrazeno. Jedná se o novinářský multimedia a radio projekt, který má vazby na divadlo.

Národní knihovna ČR - výběrové řízení na obsazení funkce ředitele

Ministerstvo kultury vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce ředitele Národní knihovny ČR. Uzávěrka přihlášek je do 2. července 2004 (k tomuto datu musí být přihláška doručena do podatelny Ministerstva kultury)

Možná spolupráce v Berlíně

Berlínská nezisková asociace Interkunst (zal. 1990) organizující projekt "Instant Acts agains violence and racism" hledá mladé mezinárodní umělce ve věku 16-25 let z oblasti tance, hudby, cirkusu, kteří by se podíleli na projektu v srpnu 2004.

Zájem TV o akce v ČR související se vstupem do EU a volbami do Evropského parlamentu

Evropská brána: Audiovizuální oddělení Evropského parlamentu se obrátilo na Nadaci rozvoje občanské společnosti (NROS) s prosbou o vytipování aktivit a akcí neziskových organizací, které se věnují vstupu ČR do EU nebo volbám do Evropského parlamentu. Z pohledu televize jsou zajímavé především ty akce, kde se nejedná pouze o konference, setkání, ale například o ukázky řemeslné tvorby, sportovní akce či jiné "akční" činnosti.

Hledá se herec pro oratorium Jana z Arcu na hranici

Hledáme jednoho herce mluvícího aspoň trochu francouzsky pro spolupráci na projektu: Jana z Arcu na hranici, oratorio od Honeggra na textu Paula Claudela, který se bude konat 15. a 16. června v Obecním domě, Smetanova síň, v Praze.

RelaisCulture Europe - možnost spolupráce

Marsej, Lyon, Nancy, Paříž, Francie
Setkání kulturních organizátorů na téma "Kulturní spolupráce v rozšířené Evropě" ve čtyřech francouzských městech. Francouzská národní kancelář programu Culture 2000 Relais Culture Europe zve všechny zájemce na čytři setkání pořádaná ve francouzských městech na téma kulturní spolupráce v rozšířené Evropě a sice na konci dubna a během května 2004.

Nový komorní orchestr z Polska hledá partnery z EU

Nadace Nový komorní orchestr z Polska hledá partnery z EU, kteří by měli zájem účastnit se následujících typů projektů: 1. školní a osvětové vzdělávací programy s důrazem na zpěv 2. rozvoj dovedností a repertoáru komorního orchestru 3. pořádání koncertů (včetně vyměn orchestrů na mezinárodní úrovni).

<předchozí 1 ... 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
ProCulture

  © 2003-2024 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2024 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.