Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Koncepce umění
Konference EU
Symposium Ostrava
Future City Jobs
Future City Game
Creative Cities
Domů PodporaStipendia, rezidence
TechSoup

Stipendia, rezidence

Řadit podle

"Trans 2007-2008" International Artist in Residence Support Program - Japan

Cílem rezidenčního programu "Trans 2007 - 2008" je podporovat experimentální projekty mladých umělců, zejména těch, kteří překračují hranice jednotlivých uměleckých oborů. Rezidenční pobyt bude probíhat v "Akiyoshidai International Art Village" po dobu 70 ti dnů od 10. ledna do 20. března, 2008. Uzávěrka žádostí do  programu je 20. září, 2007.

Postgraduální stipendijní program UNESCO/Keizo Obuchi 2008

Postgraduální stipendijní program UNESCO/Keizo Obuchi 2008 je pojmenován podle bývalého japonského ministerského předsedy Obučiho, který zemřel roku 2000, a má sloužit k uctění jeho památky. Podmínkou poskytnutí stipendia je dokončené magisterské vzdělání (nejpozději v době zahájení studijního pobytu).  Věkový limit je 40 let. (stipendium nemůže být poskytnuto žadatelům narozeným před 1. lednem 1968)  Stipendia se poskytují na 3 až 9 měsíců a jsou použitelná pro pobyt v 1 nebo 2 cizích zemích. Nezbytná je vždy dobrá znalost jazyka příslušné země. Celková výše stipendia se může pohybovat v rozmezí od 6000 do 10 000 dolarů, což by mělo pokrýt všechny nezbytné výdaje. Uzávěrka přijímání žádostí (v Paříži) je 13. ledna 2008.

Fulbrightova stipendia pro vědce a přednášející 2007-08

Komise J. W. Fulbrighta vypisuje další kolo výběrového řízení do programu pro české vědce a přednášející. Stipendium podporuje vysílání vědců a vysokoškolských pedagogů do USA, aby tam v akademickém roce 2007-2008 po dobu tří až deseti měsíců přednášeli nebo prováděli výzkum v jakémkoliv oboru s výjimkou klinické medicíny. Předpoklady účasti v programu je dosažený titul Ph.D. či jeho ekvivalent, úspěšná vědecká nebo vysokoškolská pedagogická činnost a pozvání z americké strany. Kompletní přihlášku a další podklady je třeba odevzdat do 1. října 2007.

ArtsLink 2007

ArtsLink je program podporující výměnu mezi umělci, uměleckými managery a uměleckými organizacemi Spojených států a střední/východní Evropou, Ruska a střední Asie. Termín podání přihlášek k podpoře 5 týdenního rezidenčního pobytu v USA je 5. listopadu, 2007 - pro oblast výtvarného umění a nových médií - (pobyt na podzim 2008) a  3. listopadu, 2008 pro oblast tance, hudby, divadla, literatury (pobyt na podzim 2009). Uzávěrka tzv. nezávislých projektů "independent projects" pro umělce a umělecké managery je 5. listopadu, 2007.

Mezinárodní stipendijní program Balmoral pro umělce a teoretiky umění

Zámek Balmoral, Bad Ems, Německo 
Celkem sedm stipendijních míst bude v roce 2008 uděleno v rámci mezinárodního programu Balmoral. Šest míst obsadí umělci, sedmé místo je pro mladého odborníka v humanitních vědách, přednostně v oblasti teorie umění. Do 15. června, 2007 mohou nabídky na stipendijní pobyt předkládat umělci, kteří za sebou mají absolutorium na umělecké škole a minimálně tři roky umělecké praxe. Předkládané projekty mohou být z oblasti malby, sochy, kresby, grafického designu, designu, fotografie, videa, nových médiích, ale také umění v krajině. Požadovaná je znalost němčiny nebo dalšího cizího jazyka.

Rezidenční program Blumen nabízí i v roce 2008 pobyty pro profesionální umělce

Předkladatelé žádostí o rezidenční pobyt by měly být profesionálními umělci z oblasti digitálního umění, malby, sochy, mixed media, fotografie, filmu a videa. Předkládané projekty mohou být také z oblasti „performing art.“ Předkladatelé by měly být schopni komunikovat v angličtině nebo v němčině.Blumem nabízí až 4 měsíční pobyt v svém studiu v centru Lipska.  Žádosti je možné předkládat do 30. 6. 2007 na program Blumen. Podrobnosti viz. anglický text.

Podpora studijních cest a stáží do zahraničních knihoven

Nadace knihoven vypisuje soutěž na podporu studijních cest do zahraničních knihoven v roce 2007. Účastnit se mohou občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, nadace, příspěvkové a rozpočtové organizace působící na území ČR. Kritéria pro hodnocení budou přínos studijní cesty pro instituci, ve které zájemce o studijní cestu pracuje, jazykové a odborné znalosti uchazeče, kvalita zpracované žádosti odevzdané do 30. dubna 2007.

Robert Bosch Stiftung: Program pro mladé německy mluvící kulturní manažery

Program pro mladé německy mluvící kulturní manažery ze střední a východní Evropy během jednoročního pobytu v Německu vypsala Nadace Roberta Bosche. Stipendisti se zůčastní pěti týdenních seminářů, jejichž cílem je posílit jejich znalosti v oblasti projektového plánování, týmové práce, fundrisingu, PR a kulturního marketingu. Stipendisti programu podpoří kulturní instituci v Německu, a to vlastním projektem, který bude prezentovat mladou kulturní scénu jejich země. Součástí bude i návštěva Bruselu za účelem seznámit se s institucemi Evropské unie a těmi, kdo kdo rozhodují o evropském kulturním sektoru. Termín přihlášek je 10. dubna 2007.

<předchozí 1 ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ... 29 další >
ProCulture

  © 2003-2021 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2021 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.