Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Future City Game
Creative Cities
Koncepce umění
Future City Jobs
Konference EU
Symposium Ostrava
Domů Calls Calls festivaly, představení
TechSoup

Alfred ve dvoře: Výzva na realizace uměleckých projektů v roce 2012 a 2013

Nový programový ředitel divadla Alfred ve dvoře Ewan McLaren vyhlašuje dřívější termín přihlášek a kritéria výběru projektů realizovaných produkcí Motus. Dramaturgie divadla bude otevřená především takovým projektům, které přesahují žánry, používají autorský přístup a/nebo definují nové směry, a to nejen v oblasti pohybového, vizuálního, nebo fyzického divadla. Projekty budou moci být realizovány v prostorách velkého i malého sálu divadla Alfred ve dvoře, případně v jiných prostorách. Uzávěrka přihlášek na rok 2012 je 30. června 2011.

Realizace nových projektů v roce 2012 a 2013
Uzávěrka přihlášek na rok 2012 (s možnosti podat přihlášky už na rok 2013): 30.června 2011
Nový programový ředitel Ewan McLaren vyhlašuje nový, dřívější termín přihlášek a kritéria výběru projektů realizovaných produkcí Motus – provozovatelem. Dramaturgie divadla bude otevřená především takovým projektům, které přesahují žánry, používají autorský přístup a/nebo definují nové směry, a to nejen v oblasti pohybového, vizuálního, nebo fyzického divadla. Projekty budou moci být realizovány v prostorách velkého i malého sálu divadla Alfred ve dvoře, případně v jiných prostorách.
 
Témata 2012 a 2013:
Rok 2011  je rokem dětství, dospívání a/nebo rodiny,
Rok 2012 bude věnován projektům, které souvisí (i volně) s tématem svět přírodní a/nebo svět politický
Rok 2013 bude věnován projektům, které souvisí (i volně) s tématem stáří, smrt, a/nebo mystéria

Žádáme proto umělce, aby podali žádosti na projekty na rok 2012 s tímto vědomím. Podpořeny mohou být i projekty s jinou tématikou. Prioritou programu ale bude setkávání (dialog) tvůrců se společností prostřednictvím tématických okruhů. Nově nabízíme možnost podávat projekt i na rok 2013. Budeme se tak moci včas zaměřit i na projekty, jejichž realizace si vyžádá dlouhodobější přípravu.
Váš stručný návrh projektu musí obsahovat, v jednom souboru:
•        Popis projektu a úvahu o kontextu v souvislosti k dalším projektům u nás i v zahraničí.
•        CV hlavních tvůrců a organizátorů
•        Detailní harmonogram (zkoušení i přípravy/průzkum) a preferované termíny
•        Rozpočet, náklady projektu, s potvrzením financování a/nebo jasné označení pravděpodobnosti zdrojů financování
•        Proč by měl projekt vzniknout právě v divadle Alfred? Jak bude projekt využívat specifika prostoru velkého/malého sálu divadla?
•        Jak může projekt fungovat v jiných hracích prostorách např. na zájezdech?
•        U nových souborů a umělců: kontakty na reference
•        U zájemců o dlouhodobější tvůrčí rezidenci doporučujeme potvrzení spolupráce na vzniku projektu s jiným produkčním domem mimo Prahu

Kritéria výběru:

Inovativní dramaturgie a/nebo forma, souvislost projektu s tématem sezóny (pokud se projekt odchyluje od stanoveného tématu, budeme preferovat projekty s potenciálem inspirovat diváky prostřednictvím nezávislé tvorby a nových forem), potvrzení financování nebo vysoké pravděpodobnosti vlastního financování vzniku projektu z grantů, sponzorství nebo vlastních zdrojů, závazek k řádným dramaturgickým / výzkumným přípravám, vlastní produkční a technický odborník v týmu, závazek k dostatku dlouhodobého nebo soustředěného intenzivního zkoušení, schopnost tvůrčího týmu udržet pokračování představení i po premiéře.

V roce 2012 poskytneme prostor k realizaci 4 až 6 přihlášeným projektům, z nichž 2 budou v dlouhodobé tvůrčí rezidenci se zvýhodněnými podmínkami.  
Projekty vybírá malá poradní skupina osobností z různých uměleckých oborů. Na rok 2013 chceme jíž nyní vybrat aspoň 1 projekt, který vyžaduje dlouhodobější přípravu.
Výsledky výběru projektu budou zveřejněny do 1. 9. 2011.

Přihlášky zasílejte, prosím, na e-mail: program@alfredvedvore.cz, případně poštou na: MOTUS o.s., Ewan McLaren, Veverkova 28, 170 00 Praha 7 

(18.05.2011) ZDROJ: Alfred ve dvoře
ProCulture

  © 2003-2024 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2024 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.