Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Symposium Ostrava
Koncepce umění
Future City Jobs
Creative Cities
Konference EU
Future City Game
Domů Calls Calls workshopy, semináře
TechSoup

Calls workshopy, semináře

Ostrava: Management Cooltourních Events seminář

Ostravské Multižánrové centrum Cooltour uvede ve dnech 2. – 4. července 2012 interaktivní dílnu Management Cooltourních Events určenou dvaceti  vybraným profesionálům/kám zastupujícím kulturní instituce nebo projekty v Ostravě a lidem zajímajícím se o obor kulturního managementu, kreativní průmysl, kulturně-sociální vazby a organizátory, nebo potenciální organizátory kulturních projektů. Cílem dílny je seznámit účastníky/nice s přípravou, financováním, organizací a realizací kulturních akcí.  Hlavní důraz bude kladen na posílení vzájemných vazeb mezi účastníky. Dílnu povede Mgr. Blanka Marková a Mgr. Monika Šumberová z Katedry sociální geografie a regionálního rozvoje Ostravské univerzity. Registrace na seminář je 30. června 2012. 

Seminář Transition druhá kariéra

Unie zaměstnavatelských svazů, centrum rozvojových aktivit ve spolupráci s Vizí tance, Tanečním sdružením ČR a Institutem umění – Divadelním ústavem pořádají  celodenní seminář Transition , druhá kariéra aneb Jak po skončení umělecké kariéry, který je věnován problematice profesionálních tanečních umělců, artistů a hudebníků po skončení aktivní kariéry, jejich sociálním a profesním perspektivám a možnostem podpory jejich druhé kariéry. Seminář proběhne 13. června 2012. Přihlášky na seminář zasílejte do 3. června 2012.

Vymezení kulturních a kreativních průmyslů v ČR odborný seminář

Institut umění – Divadelní ústav a Národním informačním a poradenským střediskem pro kulturu (NIPOS)  pořádají odborný seminář k obsahovému vymezení kulturních a kreativních průmyslů v ČR. Seminář je určen pro pracovníky státní správy a veřejné samosprávy s působností v oblasti kultury a umění, odborníky z oblasti kulturní politiky, výzkumné a vědecké instituce, které se zabývají problematikou kulturních a kreativních průmyslů, a také pro širší odbornou veřejnost. Seminář proběhne 30. května 2012.  Registrace do 18. května 2012.

Překladatelská dílna DILIA 2012 Skandinávské jazyky

Agentura DILIA organizuje již osmým rokem překladatelskou dílnu pro začínající překladatele dramatických textů. V roce 2012 je dílna zaměřena na skandinávské jazyky (dánština, finština, norština, švédština). Dílna je určena studentům a studentkám divadelních a filologických oborů, kteří mají zájem o překlad dramatického textu a je podpořena účastnickým stipendiem ve výši 5000 Kč. Uzávěrka přihlášek je 11. května 2012.

Akcelerátor aneb Akademie sociálního podnikání 2012 - 2013

Nadace Via pořádá Akademii sociálního podnikání pod titulem Akcelerátor. Ten se zabývá aplikací konceptu sociálního podnikání v prostředí nevládních organizací. Akcelerátor je komplexní program pro manažery/ky sociálních podniků, kterým poskytne ekonomicko-manažerské vzdělání spojené s praktickou pomocí při zavádění získaných poznatků do činnosti organizace. Ty organizace, které úspěšně projdou Akcelerátorem, vypracují podnikatelský plán, kterému budou dokonale rozumět a budou jej umět obhájit před investory. Zároveň budou mít praktickou zkušenost s tím, jak ve vzájemném souladu řídit NNO a sociální podnik. Program je určen pro NNO, které existují minimálně 3 roky a mají nejméně 5 stálých zaměstnanců. Uzávěrka příjmu žádostí do programu Akcelerátor je 24. dubna 2012.

Courants 2012: Vzdělávací programy pro zahraniční odborníky z kulturní oblasti

Program Courants je určen zahraničním frankofonním pracovníkům kultury zastávajícím vedoucí funkce v soukromých či státních organizacích, kteří mají dostatečně dlouhou profesionální zkušenost  a to nejméně pětiletou. Stáže v rámci programu Courants du monde 2012 se budou letos zabývat tématy; kulturní politika a její administrativa; financování a ekonomika kultury; elektronické multimediální dokumenty v knihovnách. Uzávěrka odevzdání přihlášek na Francouzský institut v Praze je pondělí 23. dubna 2012.

Analýza ekonomických dopadů hudebních festivalů - seminář

Asociace hudebních festivalů ČR (AHF ČR), ve spolupráci s Economic ImpacT a Institutem umění – Divadelním ústavem (IDU), pořádá ve čtvrtek 29. března 2012 od 13.30 v Konírně Nostického paláce, Ministerstvo kultury ČR, Maltézské nám. 1, Praha 1, seminář věnovaný analýze ekonomických dopadů hudebních festivalů, členů AHF ČR.

DeVos Institut program letních pracovních stáží 2012

Washington, USA DeVosův Institut při Kennedyho centru vypisuje program letních pracovních stáží na rok 2012. Stáže probíhají  po dobu deseti týdnů v termínu od 4. června do 10. srpna 2012 a nabízejí cenné vztahy v oblasti tvůrčích odvětví prostřednictvím průpravy zaměstnanců Kennedyho Centra a dalších významných kulturních institucí.  Bývalí absolventi a absolventky pokračovali v práci v institucích jako Carnegie Hal, kancelář Reneé Fleming, New York Philharmony a dalších. Žadatelé o internship musí být buď v bakalářském či magisterském programu, magistři těsně před absolutoriem nebo nejdéle dva roky po absolvování magisterského studia. Uzávěrka pro podání přihlášek je 15. března 2012.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 14 další >
ProCulture

  © 2003-2024 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2024 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.