Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Future City Game
Koncepce umění
Future City Jobs
Symposium Ostrava
Creative Cities
Konference EU
Domů Calls Calls konference a články
TechSoup

Calls konference a články

Konference Jak se psalo po válce o výtvarném umění

Praha, Česká republika Studenti doktorského studia na Vysoké škole umělecko průmyslové pořádají konferenci s názvem Mezi Východem a Západem s podtitulem Jak se v poválečném Československu psalo o výtvarném umění. Cílem konference, která se bude konat na konci listopadu 2012, je rozvinout diskusi o podobě československých dějin umění a psaní o umění obecně. Uzávěrka pro zaslání abstraktů v rozsahu 1-2 normostrany je 30. června 2012.  

Památník písemnictví: Výzva pro badatelskou veřejnost

Památník národního písemnictví připravuje sborník Literární archiv č. 45/2013 s názvem Vilém Mrštík, od realismu k moderně (ke 150. výročí narození autora). Od tohoto čísla se mění koncepce sborníku: 1. část bude obsahovat příspěvky vztahující se k uvedenému tématu a 2. část příspěvky s rozmanitým obsahem vycházející z fondů sbírky PNP. Příspěvky do uvedeného sborníku je možno zasílat v závazném  termínu do 30. ledna 2013.

Sešit pro teorii, umění a příbuzné zóny přijímá texty a recenze

Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny je odborné, anonymně recenzované periodikum zaměřující se na současné vizuální umění v širším kulturním a teoretickém kontextu. Cílem Sešitu je kultivovat domácí reflexi umění tištěním odborných textů z oblasti humanitních a společenských věd, které tematizují současnou situaci umění a živé kultury u nás i v zahraničí. Sešit z principu není metodologicky vymezen; rozhodujícími měřítky jsou kvalita, podnětnost a relevance pro reflexi současného vizuálního umění. Uzávěrka pro příspěvky čísla 2 pro druhé číslo ročníku 2012. Uzávěrka příspěvků je 30. dubna 2012. 

Umění a politika: IV. sjezd historiků umění call for papers

Čtvrtý sjezd historiků umění na téma Umění a politika se bude konat v Brně ve dnech 13.–14. září 2012. Návrhy příspěvků do vybraných sekcí Umění, moc a politika; Umění, liturgie a náboženské akce ve veřejném prostoru; Umění a politika v mimoevropské oblasti; Umění jako prostředek národní a státní reprezentace; Umění vystavovat: kurátor jako interpret a tvůrce; Památková péče v roce 2012: hodnoty – systém – odpovědnost je možné zaslat nejpozději do 31. ledna 2012.

Sborník Gender v umění a kultuře

Plánovaný sborník je založen na nejlepších seminárních pracích vzešlých z kurzu Gender v umění 2., realizovaného na Ústavu dějin umění JČU v Českých Budějovicích v akademickém roce 2010/2011. Bude vybráno přibližně pět studií studentů, které mají vztah k uplatňování gender a queer studií v dějinách umění ve středoevropském prostoru, a budou doplněny texty vzešlými z této výzvy. Cílem je vytvořit experimentální prostor pro setkávání různých myšlenek, idejí a poznatků ve středné Evropě. Termín pro zaslání abstraktů je 30. září 2011.

Call for Essays: Česká národní identita v jednotlivých odvětvích kulturních a kreativních průmyslů

Institut umění vyhlašuje v souvislosti s plánovanou konferencí o odrazu české národní identity v jednotlivých odvětvích kulturních a kreativních průmyslů v ČR výzvu k podávání esejů. Autor/ autorka by měl/a ve své eseji vystihnout specifický jev/problém týkající se české národní identity a způsob, jakým se tento jev odráží ve vybraných odvětvích kulturních a kreativních průmyslů v ČR. Přednostně má Insitut umění zájem o témata týkající se odvětví: designu (produktový, interiérový, grafický a další), módy, kulturního dědictví (památky), rozhlasu, televize, videoher a výtvarného umění. Eseje jsou honorované. Uzávěrka pro zaslání abstraktů je 29. července 2011.

K3: Konference pro kulturu a kreativní průmysly v jižních Čechách

Dne 11. května 2011 proběhne v Galerii R51 a tanečním prostoru Kredance v Českých Budějovicích konference na téma kultury a kreativních průmyslů v jižních Čechách. Konference je vyústěním tříletého mapování kulturního potenciálu celých jižních Čech v rámci projektu Kulturní most.  V úvodu konference vystoupí Marta Smolíková (ProCulture / Otevřená společnost o.p.s.) na téma Důležitosti kulturních a kreativních průmyslů nejen pro rozvoj ekonomiky  a Martin Cikánek (Institut Umění / Divadelní ústav) představí projekt Mapování kulturních a kreativních průmyslů v ČR, závěr úvodního bloku bude patřit Sylvii Amann (zakladatelka a majitelka poradenské společnosti InfoRelais v Horním Rakousku), která uvede Projekt na podporu kreativních průmyslů v Horním Rakousku. Druhý blok konference seznámí účastníky s aspekty kreativního města a kreativity v příspěvcích Marcely Krejsové (Plzeň EHMK 2015 o.p.s), Adama Gebriana (architekt / Fakulta umění a architektury Liberec) a Alexandry Brabcové (Plzeň EHMK 2015 o.p.s). Tématické odpolední dílny konference budou věnovány Kultuře ve veřejném prostoru, Kulturní politice Českých Budějovic, Kreativnímu clusteru Jihočeského kraje.

Kreativita a inovace ve městech a regionech ČR - konference

Ve dnech 2. - 3 . května 2011 pořádá British Council ČR v Národní technické knihovně pod záštitou ministra kultury České republiky Jiřího Bessera a ve spolupráci s Institutem umění, AGORA CE, Centrem pro komunitní práci, Hub Praha, Plzeň 2015 a ProCulture / Otevřená společnost konferenci Kreativita a inovace ve městech a regionech České republiky. V rámci konference vystoupí mezi ústředními řečníky ministr kultury Jiří Besser s tématem významu kulturních a kreativních průmyslůMartin Smith z Ingenious Media a West Bridge Consulting na téma Kreativní kapitál, investice a kreativní ekonomika: pohled ze soukromého sektoru Ave Anniste z estonského Tartu Centre for Creative Industries, které funguje jako koordinátor kreativních průmyslů v Estonsku.  Poplatek za konferenci je 1250 Kč a registrace otevřena do 27. dubna 2011.
1 2 3 4 další >
Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2024 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2024 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.