Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Symposium Ostrava
Koncepce umění
Future City Game
Creative Cities
Konference EU
Future City Jobs
Domů Calls Calls setkání, spolupráce
TechSoup

Calls setkání, spolupráce

ERASMUS pro mladé podnikatele setkání k výzvě

Nový evropský program mobility pro podnikatele je přeshraniční výměnný program, díky němuž mají začínající podnikatelé možnost spolupracovat se zkušenými podnikateli. Zastoupení Evropské komise v ČR pořádá ve čtvrtek 8. března 2012 informační setkání k výzvě ERASMUS pro mladé podnikatele.

Projekt Cuburb výzva k účasti

Umělci, architekti a další jednotlivci mohou přihlašovat návrhy vlastních intervence do projektu CULBURB, realizovaný Centrem pro středoevropskou architekturu. Projekt sleduje situaci a možný vývoj současných středoevropských suburbií. Prostřednictvím akupunkturních zásahů budou při použití minimálních prostředků realizovány intervence, které dlouhodobě ovlivni předměstské části středoevropských metropoli a především jejich obyvatele. K realizacím bylo vybráno šest obcí v pěti zemích střední Evropy, v každé obci bude realizováno celkem pět akupunkturních intervencí, které vybere odborná porota složená z evropských expertů. Vybraní účastníci získají odměnu 500 EUR a finance na realizace svého projektu.Uzávěrka registrace do projektu je 10. ledna 2012.  

East European Forum: dokumentaristé posledních 10 dní k přihlášce

East European Forum je největším setkáním středo a východoevropských dokumentárních tvůrců s předními evropskými a severoamerickými televizními producenty, distributory, nákupčími a zástupci filmových fondů. Režiséři a nezávislí producenti zde nabízejí své projekty ke koprodukci, předkupu práv či k dalším formám finanční podpory. Do 1. září 2011 přijímá IDF přihlášky dokumentárních filmů, z nichž do konce září vybere 10 filmových projektů.

Tvůrčí setkání amatérských divadelních souborů Vlčice 2011

Ve dnech 13.-20.srpna 2011 proběhne v kempu Slunečnice u obce Vlčice nedaleko Jindřichova Hradce první ročník tvůrčího setkání amatérských divadelních souborů Vlčice 2011. Náplní setkání jsou denní intenzivní workshopy s profesionálními umělci a lektory a je určeno pro divadelní amatérské soubory a spolky všeho druhu stejně jako pro jednotlivé účastníky, které zajímá a baví divadlo, herectví, režie, pohyb, práce s tělem, autorská tvorba, umělecké sebevyjádření, tvůrčí hry, sebepoznání, sebezdokonalování atd. Přehlídka je zakončena udělením ceny Zlatá Vlčice? Uzávěrka přihlášek na sektání je 30. června 2011.

Creative Encounters 2011 kulturní spolupráce mezi Evropou a Asií

Arts Network Asia otvírá společně s Asia-Europe Foundation výzvu k předkládání projektů bilaterální i multilaterální kulturní spolupráce v oblasti filmu, nových médií, literatury, vizuálních umění a performing arts zaměřených na budování kapacity spolupracujících stran a důrazem k prohloubení vzájemného porozumění mezi kulturními komunitami v obou regionech. Podpora ve výši 25 000 (singapurských dollarů) bude udělena třem vybraným projektům. Uzávěrka pro předkládání projektů je 15. července 2011.

Letní tvůrčí setkání divadla Continuo 2011

Divadlo Continuo pořádá v jihočeských Malovicích od 1. do 26. srpna 2011 mezinárodní divadelní projekt, jehož účastníci (herci, performeři, tanečníci, výtvarníci, muzikanti s divadlení zkušeností) spolu tři týdny žijí a pracují v bývalé zemědělské usedlosti Švestkový dvůr, sídle Divadla Continuo,  a připravují inscenaci pro vybrané nedivadelní lokality v okolí. Výběr účastníků proběhne na základě podané přihlášky. Uzávěrka pro zaslání přihlášek je 20. června 2011.

Improbable connections 2011 výzva pro umělce a humanitní vědce

Bilbao, Španělská organizace Eutokia zaměřená na oblast sociálních inovací vyhlašuje výzvu Improbable conexión pro umělce/umělkyně a vědecké pracovníky a pracovnice v oblasti humanitních věd, kteří mají zájem vstoupit do spolupráce s devíti firmami, organizacemi a institucemi v oblasti Baskicka a Salamanky. Tématem spolupráce bude například hledání způsobů, nástrojů a mechanizmů k zapojení lidí a komunit do inovačních procesů; tvorba nových služeb či výzkum v  oblasti sociálních inovací a dalších. Uzávěrka přihlášek je 28. března 2011.

East European Forum možnost předkládání dokumentárních projektů

East European Forum, které se letos bude konat již podesáté, je od svého počátku největší platformou pro setkávání východoevropských tvůrců a předních mezinárodních televizních producentů, distributorů, nákupčích a zástupců filmových fondů. Režiséři a nezávislí producenti zde nabízejí své připravované projekty ke koprodukci, předkupu práv či dalším formám finanční podpory. S pomocí Fora bylo do roku 2010 dokončeno na 60 dokumentárních filmů. Uzávěrka přihlášek je 3. září 2010.
ProCulture

  © 2003-2024 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2024 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.