Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Konference EU
Future City Jobs
Future City Game
Symposium Ostrava
Creative Cities
Koncepce umění
Domů Calls Calls festivaly, představení
TechSoup

Výzva k účasti na doprovodném programu Pražského Quadriennale

Projekt PQ+ zastřeší všechny doprovodné akce a programy 12. ročníku Pražského Quadriennale scénografie a divadelního prostoru, jenž se bude konat 16. až 26. června 2011 v Praze. Cílem PQ+ je během Pražského Quadriennale představit nejen odborné veřejnosti z celého světa různé aspekty performance jako aktivity objevující se v nejrůznějších uměleckých oborech. Do PQ+ se mohou přihlásit tvůrci, manažeři či aktéři představení, výstav, přednášek, přímo performance anebo dalších uměleckých aktivit. PQ 2011 představí práce z oblasti scénografie / scénického designu i výtvarných oborů pracujících s performance, vytvořené zejména v posledních šesti letech. Nadcházející PQ 2011 se zaměří na scénografii jako na obor, který se nachází mezi výtvarným a divadelním uměním a který účinně těží z obou světů, a klade si za cíl vytvářet mezi nimi dialog. PQ 2011 bude zkoumat scénický design jako interdisciplinární obor a zaměří se na performance jako aktivitu objevující se v různých uměleckých oblastech. Uzávěrka pro předkládání projektů v rámci doprovodného programu je 30. listopadu 2010.
Kdo se může do PQ+ zapojit?
-       čeští anebo zahraniční umělci či skupiny pracující s performance (scénickou, jevištní akcí anebo jinou performativní akcí)
-       producenti
-       galerie či jiné výstavní prostory
-       divadelní a umělecké soubory či jednotliví umělci – pracující v oblasti performance art, video artu, módy, instalačního umění, animace, staged photography apod.

Do PQ+ mohou být zahrnuta divadelní představení, výstavy, instalace, diskuse, symposia, dílny či jiné další formy v tradičních i netradičních prostorech. Podmínkou je konání akce v termínu od 16. od 26. června 2011.

Podmínky spolupráce
Organizátoři nemohou hradit žádné náklady jednotlivých přihlášených projektů, ale nabízejí jejich propagaci v rámci Pražského Quadriennale. Projekt PQ+ bude mít vlastní propagaci – společný tištěný materiál zahrnující všechny akce, který bude distribuovaný nejen ve všech prostorech PQ, ale také právě do organizací a institucí, které se zapojí do PQ+, materiál rovněž obdrží všichni akreditovaní účastníci PQ (cca 7000 lidí). Dále budou všechny projekty prezentovány na webu www.pq.cz, který má každoroční návštěvnost nad 100 000 a v roce konání PQ se toto číslo vždy výrazně navyšuje. Informace o programu PQ+ bude rozeslána před konáním na kompletní mailing list PQ (aktuálně obsahuje 10 000 kontaktů).

Důležité termíny
Uzávěrka přihlášek je 30. listopadu 2010. O zařazení projektu do programu rozhodne organizační tým PQ ve spolupráci s dramaturgickou radou Institutu umění - Divadelního ústavu. Vyrozumění o zařazení do PQ+ bude zájemcům zasláno nejpozději do 31. ledna 2011.
 
Přihlášky a kontakt
Přihlášky je možné zaslat elektronicky na adresu nathalie.frank@pq.cz, faxem na číslo 224 810 452 nebo poštou na adresu Pražské Quadriennale, Celetná 17, Praha 1 – 110 00. Přihlášky jsou k dispozici na www.pq.cz/cs/pqplus.html.

Další informace poskytne manažerka projektu, Nathalie Frank, nathalie.frank@pq.cz, tel. 224 809 176, GSM 774 255 867.


(28.04.2010) ZDROJ: Pražské quadrienale
Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2022 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2022 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.