Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Koncepce umění
Future City Jobs
Creative Cities
Future City Game
Symposium Ostrava
Konference EU
Domů Calls Calls konference a články
TechSoup

Call for Essays: Česká národní identita v jednotlivých odvětvích kulturních a kreativních průmyslů

Institut umění vyhlašuje v souvislosti s plánovanou konferencí o odrazu české národní identity v jednotlivých odvětvích kulturních a kreativních průmyslů v ČR výzvu k podávání esejů. Autor/ autorka by měl/a ve své eseji vystihnout specifický jev/problém týkající se české národní identity a způsob, jakým se tento jev odráží ve vybraných odvětvích kulturních a kreativních průmyslů v ČR. Přednostně má Insitut umění zájem o témata týkající se odvětví: designu (produktový, interiérový, grafický a další), módy, kulturního dědictví (památky), rozhlasu, televize, videoher a výtvarného umění. Eseje jsou honorované. Uzávěrka pro zaslání abstraktů je 29. července 2011.
Call for Essays

Odraz české národní identity v jednotlivých odvětvích kulturních a kreativních průmyslů v ČR


Autor/autorka by měl/a ve své eseji vystihnout specifický jev/problém týkající se české národní identity a způsob, jakým se tento jev odráží ve vybraných odvětvích kulturních a kreativních průmyslů v ČR. Má-li například pozitivní/negativní vliv na export českých kreativních průmyslů, přispívá-li nějakým způsobem k image České republiky či regionu ČR v zahraničí, je-li příčinou unikátnosti konkrétního produktu či služby českých kreativních průmyslů a mnohé další. Jedná se o mimořádně široké pole záběru. Vážným zájemcům proto doporučujeme nás předem kontaktovat a konzultovat s námi téma jejich eseje. Přednostně máme zájem o témata týkající se těchto odvětví: design (produktový, interiérový, grafický a další), móda, kulturní dědictví (památky), rozhlas, televize, videohry, výtvarné umění.     

Národní identita je pro tento účel definována jednak jako způsob, jakým Češi vnímají sami sebe, či jako pohled na Čechy zvenčí. Přednostně nám jde o taková vnímání v současnosti. Nevylučujeme však ani témata zachycující vnímání identity v nedávné minulosti a to zejména, pokud mají stále významný vliv či významné dopady na současné české kreativní průmysly.

Kulturní a kreativních průmysly jsou obory lidské činnosti, které prostřednictvím kreativity a jejího vytěžování generují bohatství a všeobecný blahobyt. Konkrétně se jedná o odvětví jako například reklama, design, architektura, filmový průmysl, hudební průmysl, literatura, performing arts a další. Více informací ke kreativním průmyslům viz například: Martin Cikánek: Kreativní průmysly – příležitost pro novou ekonomiku (2009).

V první fázi výzvy žádáme autory, aby nejlépe po předchozí konzultaci (viz níže) zasílali abstrakty esejů v rozsahu maximálně 1 NS. Abstrakty zasílejte do 29. července 2011 na e-mailovou adresu roman.martinec@institutumeni.cz, do předmětu e-mailu napiště “Identita eseje.” Autory vybraných abstraktů budeme poté kontaktovat, aby vypracovali celý esej (plánovaný rozsah do 10 NS). Nejlepší z nich budou předneseny jako příspěvky na konferenci (viz výše).

Konzultace k tématům esejů na e-mailu: martin.cikanek@institutumeni.cz
ProCulture

  © 2003-2024 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2024 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.