Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Konference EU
Creative Cities
Future City Game
Symposium Ostrava
Koncepce umění
Future City Jobs
Domů Calls Calls konference a články
TechSoup

K3: Konference pro kulturu a kreativní průmysly v jižních Čechách

Dne 11. května 2011 proběhne v Galerii R51 a tanečním prostoru Kredance v Českých Budějovicích konference na téma kultury a kreativních průmyslů v jižních Čechách. Konference je vyústěním tříletého mapování kulturního potenciálu celých jižních Čech v rámci projektu Kulturní most.  V úvodu konference vystoupí Marta Smolíková (ProCulture / Otevřená společnost o.p.s.) na téma Důležitosti kulturních a kreativních průmyslů nejen pro rozvoj ekonomiky  a Martin Cikánek (Institut Umění / Divadelní ústav) představí projekt Mapování kulturních a kreativních průmyslů v ČR, závěr úvodního bloku bude patřit Sylvii Amann (zakladatelka a majitelka poradenské společnosti InfoRelais v Horním Rakousku), která uvede Projekt na podporu kreativních průmyslů v Horním Rakousku. Druhý blok konference seznámí účastníky s aspekty kreativního města a kreativity v příspěvcích Marcely Krejsové (Plzeň EHMK 2015 o.p.s), Adama Gebriana (architekt / Fakulta umění a architektury Liberec) a Alexandry Brabcové (Plzeň EHMK 2015 o.p.s). Tématické odpolední dílny konference budou věnovány Kultuře ve veřejném prostoru, Kulturní politice Českých Budějovic, Kreativnímu clusteru Jihočeského kraje.

Náplní odpoledního programu jsou diskuse u kulatých stolů s odborníky z různých oblastí. Tyto diskuse nazvané THINK-TANKY se stávají významnou součástí tvorby územních politik mnoha krajů mimo Českou republiku. Na českobudějovické konferenci v květnu organizujeme tři THINK-TANKY, a to s následujícími tématy: Kultura ve veřejném prostoru, Kulturní politika Českých Budějovic, Kreativní cluster Jihočeského kraje (vzdělávání, podnikání, umění, cestovní ruch).


Záštitu nad konferencí převzal hejtman Jihočeského kraje Mgr. Jiří Zimola. Tisková konference proběhne dne 2. května 2011 od 10:00 v prostorách Galerie R51 (Riegrova 51). Konference je otevřená pro širokou veřejnost a vyzývá k účasti zejména studenty posledních ročníků středních škol a studenty vysokých škol různých oborů. Kulturní most dále zve na konečný pořad projektu, který se uskuteční ve čtvrtek 28. dubna 2011 od 19:00 v divadle Wald4tler Hoftheater Pürbach (Pürbach 14).


Kulturní most je neinvestiční projekt, který byl podpořen v rámci programu „Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007 – 2013“ a je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj (ERDF). Vedoucím partnerem a hlavním koordinátorem projektu Kulturní most je Jihočeský kraj, který současně zajišťuje předfinancování a spolufinancování. Partnerem na české straně je obecně prospěšná společnost Bazilika a na straně rakouské Kulturvernetzung NÖ.
Kontakt:  Josef Korda, koordinátor projektu Kulturní most
tel.: +420 777 212 618, e-mail: korda@kulturni-most.cz, www.kulturni-most.cz , www.kanatreti.cz

 

(26.04.2011) ZDROJ: Kulturní most
ProCulture

  © 2003-2023 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2023 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.