Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Creative Cities
Future City Jobs
Future City Game
Konference EU
Symposium Ostrava
Koncepce umění
Domů Calls Calls konference a články
TechSoup

Konference českých a slovenských feministických studií

Katedra genderových studií Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, Genderová studia Fakulty sociálních studií Masarykovy Univerzity v Brně a Centrum rodových štúdií Filozofické fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě, pod záštitou Sociologického ústavu AV ČR, společně zvou na třídenní Konferenci českých a slovenských feministických studií, jež se uskuteční na začátku září 2005 na půdě FHS UK v Praze Jinonicích. Jednou z tematických sekcí je " Významotvornost genderu v kultuře". Uzávěrka předregistrace a odevzdání abstraktů přihlášených příspěvků: 1. března 2005.

Cílem připravované akademické konference je představit současný stav feministického diskurzu a bádání v České a Slovenské republice. Konference zároveň vytvoří prostor pro vzájemnou diskusi a propojení feministického poznání a aktivit v akademické i neakademické sféře. Struktura konference svými kategoriemi odráží interdisciplinaritu analytické kategorie genderu, jejíž význam přesahuje tradiční hranice vědeckých disciplín. Důraz konference klade na výzkumné i metodologicko-pedagogické aspekty genderových studií.

Smyslem konference je také ukázat přínos genderové analýzy v různých akademických oblastech a upozornit na způsoby, jimiž gender posunul koncepční pojetí a interpretační rámce jednotlivých oborů. Konference chce dále demonstrovat, že genderová studia představují systematický soubor teoretických, metodologických a analytických aspektů, jež představují vlastní, koncepčně ucelenou vědeckou disciplínu.

Jedním z nejdůležitějších východisek tohoto pojetí, jež vyjadřuje i zvolený název konference, je skutečnost, že genderová studia historicky vycházejí z feministického poznání a teoretických základů. Koncepční ucelenost a feministický základ nicméně nepředurčují teoretickou či politickou jednotu genderových studií. Jako celek genderová studia z feministické teorie, analýzy a kritiky zcela nepochybně vycházejí. Nicméně způsoby, jimiž genderoví specialisté a specialistky s těmito základy pracují (tj. jak na nich staví, prohlubují je, posunují, rozvádějí, kritizují, zpochybňují či se proti nim vymezují), záleží na individuálních přístupech. Záměrem konference je proto i vytvoření prostoru pro prezentaci a vzájemnou diskusi této produktivní rozmanitosti, jež charakterizuje genderová studia.

Pracovními jazyky konference jsou čeština a slovenština, případně angličtina. Konferenčním výstupem bude sborník a CD-ROM nejzajímavějších příspěvků a diskusí.

Registrace:
Na konferenci se musí registrovat všichni zájemci a zájemkyně, tj. i ti, kteří nebudou prezentovat příspěvky! Registrujte se na těchto internetových stránkách.

Registrační poplatek konference činí 500,- Kč, pro studující s platným studentským průkazem 180,- Kč. V případě předregistrace do 1.3. 2005 se poplatek snižuje na 450,- Kč, respektive 150,- Kč pro studující.

Poplatek zahrnuje:

  • občerstvení v průběhu konference (večeře v pátek, oběd v sobotu a neděli, občerstvení v průběhu konferenčních přestávek)
  • osobní konferenční materiály
  • jízdenky MHD pro dopravu po Praze
  • přístup na internet a e-mail


Uzávěrka předregistrace a odevzdání abstraktů přihlášených příspěvků: 1.3. 2005

Konference poskytuje možnost levného ubytování v Praze na kolejích FHS UK a možnost hlídání dětí v průběhu konference.

Více na: http://www.fhs.cuni.cz/gender/konference/pages/home.php

(19.10.2004) ZDROJ: UK FHS
ProCulture

  © 2003-2020 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2020 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.