Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Koncepce umění
Future City Game
Konference EU
Future City Jobs
Symposium Ostrava
Creative Cities
Domů Calls Calls konference a články
TechSoup

Sborník Gender v umění a kultuře

Plánovaný sborník je založen na nejlepších seminárních pracích vzešlých z kurzu Gender v umění 2., realizovaného na Ústavu dějin umění JČU v Českých Budějovicích v akademickém roce 2010/2011. Bude vybráno přibližně pět studií studentů, které mají vztah k uplatňování gender a queer studií v dějinách umění ve středoevropském prostoru, a budou doplněny texty vzešlými z této výzvy. Cílem je vytvořit experimentální prostor pro setkávání různých myšlenek, idejí a poznatků ve středné Evropě. Termín pro zaslání abstraktů je 30. září 2011.

Pro koho?

Osloveni jsou studenti bakalářských, magisterských a doktorských programů dějin umění, kulturálních studií, kulturních dějin apod.

Tematický rozsah příspěvků
Příspěvky by se měly zabývat dějinami umění jakéhokoli časového období od raně křesťanského po současné umění z pozic tender studies, queer studies, případně post-koloniálních přístupů apod. Příspěvky mohou být zaměřeny a) teoreticky (reprezentace, vizuální studia) b) monograficky (dílo, soubor děl, sbírka, umělec-umělkyně), c) historiograficky a metodologicky.

Úprava a rozsah příspěvků
Příspěvky by měly být upraveny standardním nastavením MS Word, s náležitostmi vědeckého textu, tedy autenticity, originality, s poznámkovým aparátem, bibliografií, anotací (400 znaků) a klíčovými slovy. Rozsah příspěvků je 4-15 normostran. Citace s použitím Chicago citační normy.

Dodání příspěvků:
Podávání abstraktů příspěvků: 31. 9. 2011
Dodání fulltextu příspěvků: 31. 11. 2011

Příspěvky i návrhy abstraktů posílejte na emailovou adresu:
ladislav.zikmundlender@gmail.com
Interaktiv, občanské sdružení

Spolupráce:
JIHOČESKÁ UNIVERZITA
v Českých Budějovicích
Filozofická fakulta | Ústav dějin umění

(23.08.2011) ZDROJ: Interaktiv
Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2024 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2024 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.