Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Future City Game
Koncepce umění
Creative Cities
Konference EU
Symposium Ostrava
Future City Jobs
Domů Calls Calls konference a články
TechSoup

Sešit pro teorii, umění a příbuzné zóny přijímá texty a recenze

Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny je odborné, anonymně recenzované periodikum zaměřující se na současné vizuální umění v širším kulturním a teoretickém kontextu. Cílem Sešitu je kultivovat domácí reflexi umění tištěním odborných textů z oblasti humanitních a společenských věd, které tematizují současnou situaci umění a živé kultury u nás i v zahraničí. Sešit z principu není metodologicky vymezen; rozhodujícími měřítky jsou kvalita, podnětnost a relevance pro reflexi současného vizuálního umění. Uzávěrka pro příspěvky čísla 2 pro druhé číslo ročníku 2012. Uzávěrka příspěvků je 30. dubna 2012. 

Přijímáme texty i ve slovenském jazyce.

Uzávěrka pro příspěvky do nadcházejícího čísla je 30. 4. 2012.

Pokyny pro autory:
Původní studie v rozsahu 15–25 normostran (1800 znaků včetně mezer) a ve formátu .DOC zasílejte elektronicky na e-mailovou adresu sesit.redakce@gmail.com. U recenzí se předpokládá menší rozsah stran.

Text musí obsahovat tyto náležitosti:

  •     název studie v češtině a angličtině
  •     anglický abstrakt (v rozsahu cca 1500 znaků), v případě cizojazyčného textu český abstrakt
  •     minimálně čtyři klíčová slova česky a anglicky
  •     kontaktní údaje autora/autorky (adresa, email, případně www)
  •     název pracoviště autora/autorky nebo projektu, v jehož rámci byla studie napsána
 

 

ProCulture

  © 2003-2024 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2024 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.