Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Future City Jobs
Future City Game
Creative Cities
Symposium Ostrava
Konference EU
Koncepce umění
Domů Calls Calls konkurzy
TechSoup

Vývěrová řízení na pedagogy FAVU Brno

Děkan Fakulty výtvarných umění Vysokého učení technického (FaVU VUT) v Brně vypisuje výběrové řízení na obsazení míst vedoucích ateliérů a obsazení míst na Katedře teorií FaVU VUT v Brně. Datum nástupu přijatých je 1. září 2009. Uzávěrka pro příjem přihlášek je 17. dubna 2009.

VÝTVARNÉ UMĚNÍ
1 místo vedoucího pro Ateliér Intermédia
1 místo vedoucího pro Ateliér Environment

VÝTVARNÉ UMĚNÍ
1 místo vedoucího pro Ateliér video
1 místo vedoucího pro Ateliér multimédia
1 místo vedoucího pro Ateliér performance

Předpoklady: vyzrálá umělecká osobnost, ukončené vysokoškolské vzdělání příslušného směru, habilitace či předpoklady její realizace, pedagogická praxe bude zohledněna,
schopnost komunikace v alespoň jednom světovém jazyce, občanská a morální bezúhonnost. K žádosti je nutno přiložit strukturovaný životopis, doklad o dosaženém vzdělání, jmenovací dekret docenta nebo profesora, písemný projekt zamýšlené pedagogické činnosti, portfolio umělecké činnosti a písemné doporučení od významné osobnosti z daného oboru mimo FaVU.

KATEDRA TEORIÍ
1 místo profesora (úvazek 0,8)
Zaměření: historie výtvarného umění (zejména architektura, sochařství, malířství), vedení doktorandského studijního programu, práce v oborové radě Předpoklady: vyzrálá teoretická osobnost, ukončené vysokoškolské vzdělání příslušného směru, hodnost profesor, organizační schopnost, zkušenost s řízením, pedagogická praxe, schopnost komunikace minimálně v jednom světovém jazyce, občanská a morální bezúhonnost.

1 místo docenta nebo odborného asistenta (úvazek 0,5)
Zaměření: umění 20. století, přesah k designu vítán Předpoklady: ukončené vysokoškolské vzdělání příslušného směru, odborná kompetence, předpoklady pro pedagogickou praxi (pedagogické zkušenosti výhodou), hodnost docent nebo PhD. (event. zahájené doktorandské studium), schopnost komunikace minimálně v jednom
světovém jazyce, občanská a morální bezúhonnost.

1 místo odborného asistenta (úvazek 1,0)
Zaměření: umění 19. a 20. století
Předpoklady: ukončené vysokoškolské vzdělání příslušného směru, předpoklady pro vědeckou práci a pedagogickou praxi (pedagogické zkušenosti výhodou), hodnost PhD. (popř. zahájené doktorandské studium), organizační schopnosti a kompetence v oblasti studijních aktivit a vysokoškolské administrativy, schopnost komunikace minimálně v jednom světovém jazyce, občanská a morální bezúhonnost.

1 místo odborného asistenta (úvazek 0,5 -1,0)
Zaměření: historie výtvarných umění s důrazem na současné výtvarné tendence Předpoklady: ukončené vysokoškolské vzdělání příslušného směru, předpoklady pro
vědeckou práci a pedagogickou praxi (pedagogické zkušenosti výhodou), hodnost PhD. (popř.zahájené doktorandské studium), organizační schopnosti, komunikace minimálně v jednom světovém jazyce, občanská a morální bezúhonnost.

1 místo odborného asistenta (úvazek 0,7)
Zaměření: teorie a metodologie umění, filozofie Předpoklady: ukončené vysokoškolské vzdělání příslušného směru, odborná kompetence, předpoklady pro pedagogickou praxi (pedagogické zkušenosti výhodou), hodnost PhD. (popř. zahájené postgraduální studium), organizační schopnosti, komunikace minimálně v jednom světovém jazyce, občanská a morální bezúhonnost.

K žádostem o výše zmíněná místa je nutno přiložit strukturovaný životopis, doklad o dosaženém vzdělání, jmenovací dekret docenta nebo profesora, písemný projekt zamýšlené pedagogické a organizační činnosti, písemné doporučení od významné osobnosti z daného oboru mimo FaVU.

1 místo asistenta (úvazek 1,0)
Zaměření: angličtina
1 místo odborného asistenta (úvazek 1,0)
Zaměření: francouzština
Předpoklady: ukončené vysokoškolské vzdělání příslušného směru, předpoklady pro pedagogickou praxi (pedagogické zkušenosti výhodou), organizační schopnosti, občanská a morální bezúhonnost.


Datum nástupu nově přijatých pedagogů: 1. září 2009
Písemné přihlášky s uvedenými doklady zasílejte na adresu: Fakulta výtvarných umění VUT
v Brně, Rybářská 125/13/15, 603 00 Brno

Termín odevzdání přihlášek: 17. dubna 2009

Informace na tel. čísle: 541 146 802 (asistentka děkana).
Fakturu s inzertním dokladem zašlete na adresu: Fakulta výtvarných umění VUT v Brně,
Rybářská 125/13/15, 603 00 Brno. IČ 00216305, DIČ CZ00216305, bank. spoj.
111043273/0300.

Vyřizuje: J. Bílá, tel. 541146801

(31.03.2009) ZDROJ: FaVU Brno
Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2023 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2023 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.