Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Future City Jobs
Future City Game
Koncepce umění
Konference EU
Symposium Ostrava
Creative Cities
Domů Calls Calls setkání, spolupráce
TechSoup

East European Forum: dokumentaristé posledních 10 dní k přihlášce

East European Forum je největším setkáním středo a východoevropských dokumentárních tvůrců s předními evropskými a severoamerickými televizními producenty, distributory, nákupčími a zástupci filmových fondů. Režiséři a nezávislí producenti zde nabízejí své projekty ke koprodukci, předkupu práv či k dalším formám finanční podpory. Do 1. září 2011 přijímá IDF přihlášky dokumentárních filmů, z nichž do konce září vybere 10 filmových projektů.
Uzávěrka přihlášek: 1. září 2011
Vyplněné online přihlášky a vytištěné materiály spolu s kopiemi DVD musí být odeslány nejpozději 1. září 2011, v případě odesílání vytištěných a vypálených materiál poštou je rozhodující datum odeslání. Přihlášky odeslané po 1. září nebudou zařazeny do výběru.

Výběr projektů:

Projekty vybírá 5 členná komise složená ze zástupců IDF a mezinárodních expertů. Vybráno bude 10 projektů, jejich seznam bude zveřejněn mezi 25. - 30. září 2011 na www.DOKweb.net. Výběrová komise dává při výběru přednost východoevropským projektům, u kterých je režisér nebo producent nebo oba z jedné z východoevropských zemí.

Kroky přihlášky:
Než přistoupíte k vyplňování následující přihlášky, ujistěte se, že máte připravené všechny požadované materiály (Log line a synopsi, treatment, rozpočet a finanční plán v jednotlivých wordových nebo excelových souborech, fotografie z filmu a fotografii režiséra a producenta)

A. Online přihláška
1) Přijetí podmínek přihlášky East European Fora (tato strana)
2) Vyplnění detailů k projektu, k režisérovi, producentovi, jeho společnosti atd.
3) Přiložení souborů (každý v maximální velikosti 2 MB)
- Log line a synopse (cca 1 A4 str.)
- Treatment (cca 2 A4 str.)
- Rozpočet  (cca 1 A4 str.)
- finanční plán (cca 1 A4 str.)
- fotografie k filmu (max. 10 kusů)
- fotografie režiséra
- fotografie producenta
4) Vygenerování potvrzovacího kódu

B. Fyzická přihláška poslaná poštou
Vygenerovaný potvrzovací kód poslední stránky elektronické přihlášky vytiskněte a přiložte k přihlášce odesílané poštou. Ta musí celkově obsahovat:
1) vygenerovaný potvrzovací kód přihlášky, název projektu a jméno režiséra, producenta, produkční společnost
2) 5 x vytištěný projekt (max. 6 stran včetně Log line a synopse, treatmentu, rozpočtu, finančního plánu, fotografií atd.)
3) 5 x kopie DVD s trailerem
4) 5 x kopie DVD s předchozím filmem dle vlastního výběru
Tyto materiály musí být poslány poštou nejpozději 1. září 2011, dokladem musí být poštou potvrzené datum odeslání.

C. Zaplacení poplatků
V případě, že bude projekt vybrán, musí být uhrazen účastnický poplatek nejpozději do 7. října 2011. Projekty, jejichž poplatek nebude uhrazen, nebudou přijaty na přípravný workshop a na veřejné prezentace East European Fora. Poplatek za jeden projekt činí 100 Euro + 250 Euro příspěvek na ubytování a jedno jídlo denně. Tento poplatek nezahrnuje výdaje na dopravu. Celková suma 350 Euro má být převedena na CSOB, Na Příkopě 854/14 Praha 1, Czech Republic. Majitel účtu: Institut dokumentarniho filmu (IDF), Číslo účtu: 175037091/0300, IBAN: CZ96 0300 0000 0001 7503 7091, SWIFT: CEKOCZPP. V rámci platby vyznačte název projektu, jehož se poplatek týká.

Podmínky účasti
Podmínkou účasti je přítomnost kompletní autorské dvojice (režiséra a producenta) na celém přípravném workshopu a na veřejných prezentacích East European Fora. Alespoň jeden z dvojice musí být schopen plynně komunikovat v angličtině. East European Fora se budou moci zúčastnit jen ty projekty, které budou mít zaplacený účastnický poplatek a které dodají včas všechny materiály a informace vyžadované ze strany organizátorů před začátkem East European Fora.

V případě jakýchkoli dotazů nebo problémů s elektronickou přihláškou, prosím, kontaktujte Kristinu Valentovou na kristina@dokweb.net
(22.08.2011) ZDROJ: Institut dokumentárního filmu
Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2020 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2020 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.