Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Future City Jobs
Konference EU
Creative Cities
Symposium Ostrava
Koncepce umění
Future City Game
Domů Calls Calls workshopy, semináře
TechSoup

Bechyně: Intermediální pískoviště

Společné hřiště pro mezioborový střet: Point se convergance / Intermediální pískoviště je název dílny, která se bude konat ve dnech 23. září - 9. října, v klášteru Bechyně. Záměrem dílny je poskytnout prostor pro partnerské setkání, společnou práci a diskusi jednotlivcům, kteří se pohybují na hraně svého oboru, respektive pro které jsou žánrové přesahy a různorodost jejich tvorby charakteristické. Dílna je též dalším zastavením dlouhodobého projektu Intermediálního studia, které se věnuje výzkumu a mapování mezioborových přesahů a kořenů tvůrčích procesů. Uzávěrka druhého kola přihlášek je 31. srpna 2005.

Intermedialitu si představujeme jako prostor, ve kterém může organicky, ze setkání s druhým i se sebou samým, vyrůst a dozrát celistvá tvůrčí potence. Jako prostor pro hledání a nalézání společných styčných ploch a možností tvorby. "Médii" rozumíme jak zcela základní např. hlasové a pohybové, výrazové prostředky, tak řemeslné, či technologické vybavení, kterým jednotlivec vládne, to jest vše, co směřuje k celku kompaktního tvůrčího činu suverénní autorské osobnosti.

Mezi aspekty intermediální dílny patří:

 • pobyt v prostředí původního františkánského kláštera a zahrady
 • společná experimentace provázená či vedená animátory
 • samostatné soustředění a bloumání
 • experimentace v menších seskupeních vzniklých podle chuti a sympatií
 • prostor pro průběžné vzájemné prezentace - reflexi a zpětnou vazbu
 • pozvání do vlastních a cizích světů
 • libovolné formy
 • fórum pro diskusi intermediality, včetně jejího místa v současném uměleckém školství
 • prezentace tematických materiálů, filmy, video záznamy atd.
 • příležitost k veřejné prezentaci prací a spoluprací nebo jejich fragmentů od účastníků
 • prostor pro veřejnou diskusi, která představí postřehy, pozorování a inspirace vzešlé z dílny
 • systematická dokumentace
 • organické záznamy
 • večírky a dýchánky
 • čas pro něco
 • i čas pro nic


Intermediální pískoviště
dává účastníkům příležitost, aby spolutvořili program desetidenního setkání i závěrečné prezentace.
Pokud vás téma dílny zaujme a máte náměty, o kterých si myslíte, že je můžete v dílně rozvinout a získat další impulsy, kontaktujte nás na intermedia@klaster-bechyne.org

Kurátoři a animátoři dílny:
Jennifer Helia de Felice / performerka, hudebnice, kurátorka / abs. atelieru Performance, FAVU VUT Brno / Jan Nepomuk Piskač /rétor, performer, pedagog - Katedra autorské tvorby a pedagogiky DAMU, Praha, místopředseda Spolku Richelieu - spolku posluchačů absolventů a přátel DAMU /

Kontext:
O.s. Klášter, dlouhodobě se pohybující na poli mimoškolního vzdělávání, se v současné době zabývá myšlenkou umělecko-vzdělávacího centra pro mezioborové setkávání. Inspirace z dílny budou zpracovány pro tyto potřeby.

Dílna je též dalším zastavením dlouhodobého projektu INTERMEDIÁLNÍHO STUDIA, které se věnuje výzkumu a mapování mezioborových přesahů a kořenů tvůrčích procesů. Zevnitř zkoumá základní lidské výrazové prostředky a jejich organické propojení v osobnosti a ve spolupráci s partnerem či skupinou. Spoluiniciátoři projektu jsou Olga Škochová Bláhová a Jan Nepomuk Piskač.

Více informací - přihlášky - uzávěrky přihlášek - kontakty:

http://www.klaster-bechyne.org/vcas/intermedia/intermedia.htm/

Uzávěrka prvního kola přihlášek je 30. 6. 2005 (druhého kola 31. 8. 2005).

(11.07.2005) ZDROJ: Klášter o.s.
ProCulture

  © 2003-2024 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2024 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.