Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Symposium Ostrava
Future City Jobs
Konference EU
Koncepce umění
Future City Game
Creative Cities
Domů Calls
TechSoup

Čtyři Dny a Start Vršovice: výzva na projekty ve veřejném prostoru

Výzva na projekty ve veřejném prostoru pod titulem Under the Sky of Wersowitz ProLuka místo pro kulturní a sociální interakci mezi ulicemi Moskevská a Krymská. Motivem k výzvě je využití veřejného místa, které je již dlouhou dobu nevyužívané. Výzva je určena umělcům/kyním i občanům/nkám Prahy, kteří mají zájem o rezonanci s veřejným prostorem. Ti mohou předkládat projekty, které svébytným způsobem pracují s místem a jeho okolím přednostně v podobě sochy, objektu, události v nejširším slova smyslu, instalace, sociální skulptury, performance, světelné instalaci, zvuková instalaci, projekci etc. Podpořeny budou také projekty vznikající ze zájmu o veřejný prostor, vzájemného sdílení města a spontánní sousedské iniciativy (zahradničení, sousedská setkání, hry, přednášky, aktivity neziskových sdružení ad.). Projekt ProLuka je vyústěním snahy o proměnu konkrétního veřejného prostoru, jeho oživení a iniciování kulturní interakce s nejširší veřejností. Uzávěrka pro předkládání projektů je 30. června 2012.

Lokalita ProLuka

ProLuka je skutečnou, nevyužívanou prolukou na místě zbouraného domovního bloku při hlavní ulici vedoucí z centra města (3 zastávky tramvaje od náměstí Míru). Svým charakterem splňuje předpoklady pro vznik zajímavého a tedy potenciálně úspěšného výstavního prostoru i místa pro sociální interakci:


• Viditelnost a snadná přístupnost z hlavní ulice
• Snadná dostupnost z centra
• Místo je křižovatkou cest, přirozeným lokálním centrem
• Členitost a výjimečná scéničnost prostředí

ProLuka leží při tramvajové trati z centra, kudy denně projíždí tisíce lidí (tramvaj č. 22 a 4).
Přes přilehlou zastávku kromě toho vede cesta domů či do práce většiny místních obyvatel. Jde o jakousi bránu do místní rezidenční čtvrti, velmi působivý, téměř přirozený/přírodní prostor, který je však obklopen typickou pražskou historickou zástavbou, která vytváří jakousi architektonickou kulisu.

Termín realizace projektů: září - listopad 2012 (projekt bude pokračovat také v roce 2013).
Projekty zasílejte na email: letunka@volny.cz nejpozději do 30. června.
Vaše projekty rádi podpoříme, výsledky výzvy dáme vědět do konce července 2012.
Organizátoři: Čtyři dny + Start Vršovice
Kurátoři: Krištof Kintera a Denisa Václavová

Kdo je Start Vršovice
Sdružení Start Vršovice směřuje k oživení veřejných prostor, rozvoji kulturního potenciálu konkrétních městských lokalit a podpoře sociální interakce. V letech 2008-2011 realizovalo projekty kombinující různé umělecké žánry ve veřejném prostoru a zaměřené na nejširší veřejnost (výstavy, divadlo, živá hudební vystoupení, přednáškový cyklus o současném výtvarném umění v Café Sladkovský, projekce ad). http://www.startvrsovice.cz

Kdo jsou Čtyři dny
Sdružení Čtyři dny je nezisková organizace pořádající již 17 let jeden z největších mezinárodních festivalů současného umění s názvem „4+4 dny v pohybu“. Festival je výjimečný svým zaměřením a dramaturgií, která je soustředěna na oživování netradičních míst site specific uměním (bývalé Federální shromáždění, Kanalizační čistička odpadních vod, bývalá zubní poliklinika ad.). Projekty festivalu zahrnují všechny druhy současného umění (současný tanec, fyzické a pohybové divadlo, hudební projekty, výtvarné umění, video art a multi-media).
 

(14.05.2012) ZDROJ: Čtyři dny v pohybu
Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2024 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2024 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.