Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Creative Cities
Symposium Ostrava
Konference EU
Koncepce umění
Future City Game
Future City Jobs
Domů Calls
TechSoup

Podlimitní veřejná zakázka, tisková příprava a tisk časopisu Památky středních Čech

Národní památkový ústav, jako zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu, vyzývá touto písemnou výzvou zájemce k podání nabídky na plnění veřejné zakázky a k prokázání splnění kvalifikace. Předmětem podlimitní veřejné zakázky je provedení tiskové přípravy, tisku a honorářové agendy odborného časopisu Památky středních Čech v letech 2010 až 2015. Předpokládaná celková cena díla v letech 2010–2015: 2 550 000 Kč včetně  DPH. Nabídku musí dodavatel podat nejpozději do 14. dubna 2010 do 16,00 hodin.

Nabídky podané po této lhůtě nebudou zadavatelem posuzovány a budou uchazeči vráceny.


Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky

a) druh veřejné zakázky:
Podlimitní veřejná zakázka na tiskovou přípravu a tisk odborného časopisu
b) předmět veřejné zakázky:   
Provedení tiskové přípravy, tisku a honorářové agendy odborného časopisu Památky středních čech v letech 2010 až 2015.
Předpokládaná celková cena díla v letech 2010–2015: 2 550 000 Kč (vč. DPH).


- plný text zadávací dokumentace ke stažení zde

- podklad pro grafickou podobu časopisu (časopis Památky středních Čech roč. 21, č. 1) ke stažení zde

 

(27.03.2010) ZDROJ: Národní památkový ústav
ProCulture

  © 2003-2021 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2021 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.