Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Koncepce umění
Konference EU
Symposium Ostrava
Creative Cities
Future City Game
Future City Jobs
Domů Calls
TechSoup

Univerzita Palackého nabízí dodatečnou možnost studia oboru divadelní a filmová věda

Děkan Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci vyhlašuje druhé kolo přijímacího řízení pro kombinované dvouoborové bakalářské studium oboru Divadelní věda a filmová věda. Jedná se o kombinované bakalářské tříleté studium, které je ukončeno obhajobou diplomové práce a státní závěrečnou zkouškou. Elektronickou přihlášku ke studiu je možno podávat od 1. dubna do 30. června 2010. Ústní přijímací pohovor se bude konat 1. září 2010.

K přijímacímu řízení je nutné zaslat: krátký životopis, zahrnující dosažené vzdělání a dosavadní praxi, zejména případně i v oblasti divadla, filmu a dalších médií, odborné práce (nejvýše 10 normostran) na téma z divadla, z filmu (recenze, analýza dramatického textu, medailon herce nebo režiséra apod.) Materiály je třeba dodat písemně nejpozději do 17. srpna 2010 na adresu katedry divadelních, filmových a mediálních studií.

Bakalářské tříleté studium bude zahájeno v říjnu 2010, uskuteční se prezenčně (v semestru čtyři dvoudenní výukové bloky − pátek a sobota).

Úspěšní absolventi získají vysokoškolský diplom a titul bakalář (Bc.). Náklady na doplňkové činnosti navazující na studium v kombinované formě činí 8 000 Kč za jeden studijní rok. Ostatní služby a výkony spojené se studiem jsou bezplatné. V případě zájmu lze pokračovat formou denního studia v navazujícím magisterském studiu oboru teorie a dějiny dramatických umění. Podrobnosti o dodatečném přijímacím řízení najdete na www.filmadivadlo.cz.

Další informace na stránce:

http://www.upol.cz

http://www.upol.cz/fakulty/ff/uchazeci-o-studium/prijimaci-rizeni/

http://www.prihlaska.upol.cz/

(21.04.2010) ZDROJ: Univerzita Palackého
Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2021 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2021 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.