Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Symposium Ostrava
Koncepce umění
Future City Jobs
Konference EU
Future City Game
Creative Cities
Domů ArtsInfo
TechSoup

15. číslo časopisu Disk, časopis pro studium dramatického umění

Vyšlo 15. číslo časopisu Disk. Vedle textu mladého operního režiséra Jiřího Heřmana, ve které rekapituluje své snahy o transmisi hudebnědramatických děl do prostoru, najdete i  Pár laických otázek Veroniky Bednářové k nové grantové politice města Prahy či stať Jaroslava Vostrého Scéna a scéničnost v době všeobecné scénovanosti, kde představuje nejdůležitější teze, ke kterým dospěla scénologie ve vztahu k zásadní proměně postoje člověka v mediální společnosti.

Časopis DISK

Připravuje Výzkumný ústav dramatické a scénické tvorby Divadelní fakulty AMU pro Centrum základního výzkumu AMU v Praze a MU Brno; vydává Akademie múzických umění v Praze v Nakladatelství AMU. Praha 2006, stran 190 , cena 115 Kč, pro studenty a pedagogy AMU a pro předplatitele 90 Kč. ISSN 1213-8665.


Důležitým (a v mnoha ohledech určujícím) fenoménem dnešní doby je bezesporu to, co se dá nejlépe nazvat všeobecnou scénovaností. Zkoumání tohoto fenoménu tvoří nepochybně důležitý předmět zkoumání v rámci scénologie: původ scénologie je sice spojený se studiem uměleckých děl jistého druhu a zaměření, ale ustavila se právě v souvislosti se studiem takových vlastností podobných děl, které se dají souhrnně vyjádřit pojmem scéničnost a které se takříkajíc nespecificky uplatňují i v ‘praktickém životě’ a především v kultuře. Jaroslav Vostrý shrnuje ve stati „Scéna a scéničnost v době všeobecné scénovanosti“ nejdůležitější teze, ke kterým scénologie v tomto ohledu zatím dospěla, a to zejména ve vztahu jmenovaných vlastností k zásadní proměně postoje člověka v mediální společnosti. Dnes nejrozšířenější (a všemožně propagovaný) postoj se totiž dá nejvýstižněji nazvat diváckým. Jde přirozeně o postoj zásadně odlišný od postoje, který odedávna vedl k tak rozšířenému srovnávání světa s divadlem a jednajícího člověka s hercem: místo člověka, který především jedná, jde v dnešní době o člověka, který se především baví (resp. který by se chtěl a podle přání mocenských institucí tohoto světa také měl bavit), resp. ‘si užívá’. Stať J. Vostrého tak přirozeně vede k důležité otázce. Čtěte dále zde

Z obsahu čísla:
Scéna a scéničnost v době všeobecné scénovanosti Jaroslav Vostrý
Objekt ozvláštněný objektivem Miroslav Vojtěchovský
Od techniky k imaginaci Július Gajdoš
Aktuální téma: prostor! Jiří Heřman,
Text a scénování 2 (Na okraj pěti inscenací Divadla Na zábradlí) Jan Císař,
Cesty za paní Komači Kan'ami Kijocugu / Zeami Motokijo (překlad a doslov Zdenka Švarcová)
Herec v divadle Jiřího Frejky: od hravosti k osobnostnímu herectví Jan Hyvnar,
Zpěv těla - tanec ducha (Polské antropologické divadlo) Małgorzata Jabłońska,
Pár laických otázek k nové grantové politice Veronika Bednářová,
Sympozium o japonském a čínském tradičním divadle Denisa Vostrá,
S Farmou v jeskyni v Jižní Koreji Eliška Vavříková,
Do Krakova na Baz@rt! Štěpán Pácl,
Muž sedmi sester (komedie na námět Jaroslava Havlíčka) Olga Šubrtová a Martin Glaser

Objednat lze na adrese: casopisdisk@damu.cz

Další informace včetně ukázek jednotlivých článků: http://casopisdisk.amu.cz

(17.03.2006) ZDROJ: Disk
Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2024 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2024 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.