Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Symposium Ostrava
Konference EU
Future City Jobs
Future City Game
Creative Cities
Koncepce umění
Domů ArtsInfo
TechSoup

3. mezinárodní bienále Industriální stopy 2005

V druhé polovině září se stanou Praha a Kladno dějištěm v pořadí již třetího bienále Industriální stopy. To si klade za cíl prozkoumat a popularizovat možnosti využití objektů s průmyslovou minulostí k novým účelům. Vedle odborných programů je připravena řada akcí určených i nejširší veřejnosti: od výstav až po koncerty a divadelní performance. Bienále bude probíhat v Praze a Kladně, a to od 19. do 24. září 2005. Jeho hlavními pořadateli jsou Výzkumné centrum průmyslového dědictví při Českém vysokém učení technickém v Praze, Kolegium pro technické památky ČKAIT & ČSSI a Statutární město Kladno.

V tuto chvíli jsou již známí účastníci jednoho z hlavních odborných programů bienále – dvoudenní konference Industriální stopy, která se uskuteční 21. a 22. září v bývalé kanalizační čistírně odpadních vod v Bubenči (Ekotechnické muzeum).

Konference Industriální stopy
Mezinárodní konference o možnostech, významu a úskalích nového využití technických a industriálních staveb a areálů za účasti předních odborníků ze zahraničí i České republiky.
Pořadatelé: VCPD ČVUT, ČKAIT & ČSSI.

Informace o registračních poplatcích na konferenci a přihlášky jsou k dispozici na www.industrialnistopy.cz

1. blok: Reflexe evropských zkušeností, projekt Working Heritage a my; Propojení evropského průmyslového dědictví (Petr Urlich, VCPD ČVUT)
Keith Falconer (English Heritage, Velká Británie) - Nové uplatnění historických průmyslových staveb: anglická zkušenost
Paul Smith (Direction de ľarchitecture et du patrimoine, Ministere de la Culture et de la Communication, Francie) - Konverze průmyslových staveb na příkladu státních tabákových podniků
Wolfgang Jung (Fachhochschule Frankfurt am Main, Německo) - Proměna tří továren nacházejících se v centru Milána, na atlantickém pobřeží u Cadiza a u Porta
Györgyi Németh (University Miskolc, Maďarsko) - Ochrana industriální krajiny a turismus ve střední Evropě
Julian Kołodziej (Warsaw Management Academy, TICCIH, Polsko) - Evropské průmyslové dědictví a turismus: budoucnost technického dědictví
Eva Dvořáková (Národní památkový ústav, Česká republika) - Česká průmyslová architektura v kontextu evropských cest průmyslového dědictví

2. blok: Interdisciplinarita - průmyslové dědictví a současná kultura (Miloš Vojtěchovský, Centrum audiovizuálních studií FAMU)
Giep Hagoort (profesor managementu umění na Hogheschool voor de kunsten, Utrecht, Nizozemí) - Creative Cities And Regions - A Challenge For Cultural Entrepreneurs/Kreativní města: výzva pro kulturní iniciativy (http://www.hku.nl)
Rolf Dennemann (umělecký ředitel off limits Festival, Dortmund, Německo) - Site-specific-art - between past and future / Site specific umění mezi minulostí a budoucností (http://www.offlimits-symposium.de)
Hans D. Christ (iniciátor a kurátor projektů Hartware Medien - Kunst Verein, Dortmund, Německo, ředitel Wurttembergische Kunstverein, Stuttgart BDR) - Event culture or a culture of effectively in the context of the appropriation of industrial heritage / Kultura události aneb kultura efektu v kontextu využití průmyslových památek (http://www.hmkv.de)
Corinne Pontier (členka skupiny Ice-meme, Grenoble, Francie), (http://www.icimeme.org)
Marek Adamov (vedoucí projektu Stanica Žilina-Záriečie, Slovenská Republika – Současná kultura u železnice), (http://www.stanica.sk)

3. blok: Industriální stopy – jiné užití /architekti konverzí v České republice/
(Benjamin Fragner, VCPD ČVUT)
Josef Pleskot, AP Ateliér
David R. Chisholm, CMC Architects
Alberto di Stefano
Martin A. Tomáš, Ateliér Qarta
Tomáš Šenberger, ČVUT
Šimon Caban
Antonín Novák, Ateliér DRHN

Více informací na www.industrialnistopy.cz

(17.08.2005)
Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2024 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2024 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.