Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Creative Cities
Future City Game
Koncepce umění
Konference EU
Symposium Ostrava
Future City Jobs
Domů ArtsInfoArchitektura
TechSoup

Cyklus Young Blood pokračuje

Zahájení druhé výstavy z cyklu Centra pro středoevropskou architekturu Young Blood pokračuje vystavou I’m a Young “Slowak” Architect!, která se bude konat ve dnech 17. června - 15. září 2005 v Praze. Cyklus Young Blood  je zaměřen na monitorování mladé architektonické generace ve středoevropském prostoru – v České republice, na Slovensku, v Maďarsku, Polsku, Slovinsku a Rakousku.

 

I’m a Young “Slowak” Architect! 

17. 6. – 15. 9.2005

druhá výstava z cyklu Young Blood

 

Projekt se koná pod záštitou prof.Ing. arch.Vladimíra Šlapety, DrSc., děkan Fakulty architektury ČVUT

 

Koncepce výstavy a realizace: CCEA Yvette Vašourková, Igor Kovačević, Markéta Žáčková

Grafický design: Petr Štěpán

  

TISKOVÁ ZPRÁVA

 

Young Blood 2004/2006

výstavní cyklus monitorující mladá architektonická  studia ze střední Evropy

 

Cílem výstavního cyklu Young Blood je zmapovat tvorbu a celkovou situaci nastupující generace architektů v rámci středoevropského prostoru – v České republice, na Slovensku, v Maďarsku, Polsku, Slovinsku a Rakousku.

 

Podstata projektu spočívá v konfrontaci přístupů  mladých architektů k chápání architektonické profese a k jejímu praktickému fungování v příslušné zemi. Je stejné, jiné, podobné?

 

V našem pojetí je architekt zároveň umělcem, sociologem, filozofem a manažerem.

 

Projekt by měl rozpoutat širší debatu o významu kvalitní architektury v běžném životě a přispět tak k její popularizaci. Očekáváme, že prostřednictvím realizace projektu  přispějeme k vytvoření komunikační platformy v oboru.

 

Jednotlivé výstavy cyklu Young Blood:

I´m a Young “Czeck“ Architect!

I’m a Young “Slowak“ Architect!

I’m a Young “Sloven“ Architect!

I’m a Young “Pollish“ Architect!

I’m a Young “Hungerian“ Architect!

I’m a Young “Austerian“ Architect!

 

Cyklus byl zahájen v červnu 2004 výstavou I´am a Young “Czeck“ Architect!, na níž byly představeny instalace dvanácti českých architektonických studií. Druhou výstavu z cyklu Young Blood je

 

I’m a Young “Slowak“ Architect!

 

Realizace celého projektu – jehož součástí je dalších šest výstav, z nichž pět bude prezentováno nejdříve v České republice a následně v domácím prostředí – bude probíhat do června 2006. Po ukončení série putovních výstav budou z každé z nich vybrána dvě nejreprezentativnější díla. Výstava vybraných děl bude pod titulem Young Blood Export dále cestovat nejen po zemích zapojených do projektu, ale i po dalších zemích západní Evropy

 

Výběr vystavovaných instalací

Architekti jsou k účasti na projektu oslovováni formou výzvy uveřejňované v odborných médiích. Výběr architektonických studií je omezen věkovou hranicí: věkový průměr členů ateliéru nesmí přesáhnout třicet pět let.

 

V rámci konceptu vystaveného objektu studia reflektují svou zkušenost s architektonickou praxí ve své zemi. Na základě zaslaných scénářů vyberou kurátoři CCEA nejzajímavější reakce a vyzvou studia k realizaci. Koncept instalace ani její zpracování nejsou ze strany kurátorů CCEA nadále nikterak omezovány.

 

Úkolem oslovených ateliérů je na výstavním prostoru 3,6 m3 reagovat na sentenci I’m a Young (přívlastek dle země) Architect!. Název každé země záměrně obsahuje pravopisnou chybu, kterou může každé ze studií ve své instalaci interpretovat a vyjádřit tak svůj postoj k situaci mladé architektonické scény v místě svého působení. Instalace musí být jednoduše sbalitelná do transportního obalu o rozměru 1,2 x 1,0 x 0,5 m.

 

Výstava prezentuje instalace pěti slovenských architektonických ateliérů:

Ampula

Atria  Atelier

Atelier Milieu

u/s/a [united slovak architects]

zerozero

 

V průběhu přípravy projektu kurátoři CCEA zjistili, že na Slovensku působí přibližně 10 až 15 studií v určené věkové hranici. Velká část mladé generace přitom odjíždí za prací a kariérou do zahraničí, což dosvědčuje i složení slovenské části Young Blood – tři z pěti vystavujících studií působí mimo Slovesnou republiku.

 

Tištěný katalog, který k výstavě vychází,  dokumentuje vedle prezentovaných instalací také realizace a projekty vystavujících studií. Textová část přináší profily jednotlivých ateliérů a výběr jejich realizací a oceněných soutěžních projektů včetně úplných kontaktních údajů.

 

Za CCEA

 

Yvette Vašourková
tel. 604 847 510

Centre for Central European Architecture
U Půjčovny 4
110 00 Praha 1
Czech Republic

telefax: +420 222 248 118
vasourkova@ccea-info.org
www.ccea-info.org

 

Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2023 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2023 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.