Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Creative Cities
Konference EU
Future City Game
Future City Jobs
Koncepce umění
Symposium Ostrava
Domů ArtsInfo
TechSoup

Časopis Disk - o analýze, interpretaci a intertextových vztazích

Obrázek k článku Časopis Disk - o analýze, interpretaci a intertextových vztazích

Časopis pro studium dramatického umění Disk připravuje Výzkumný ústav dramatického a scénického umění DAMU. Ctižádostí čtvrtletníku, jehož náplň je spojená s činností jmenovaného Ústavu, je přispívat ke studiu dramatického, resp. scénického umění na základě jeho reflexe v širším kontextu. Proto nevěnuje pozornost pouze těm uměním, která se tradičně řadí mezi dramatická, ale i různým aspektům dalších uměleckých disciplin, a to i z hlediska problematiky předpokladů a procesu jejich vzniku. K vytvoření podrobnější představy o zaměření časopisu i náplně jednotlivých čísel slouží vedle obsahů čísel také články, které tato čísla uvádějí.

Časopis Disk
o analýze, interpretaci a intertextových vztazích
(zejména o vztahu psaného a scénovaného textu hry)

INTERPRETACE:

Daniela Jobertová, "Textová analýza dramatu: fungování promluvy v díle Bernarda-Marie Coltese", Disk 1 (červen 2002)

Zuzana Sílová, "Jiráskova Lucerna jako problém dramaturgický", Disk 1 (červen 2002)

Daniela Jobertová, "Ladislav Smoček na zkoušce (Povídky z Vídeňského lesa v Divadle na Vinohradech)", Disk 2 (prosinec 2002)

Zuzana Sílová, "Clavijo jako problém dramaturgicky", Disk 4 (červen 2003)

Martina Kinská, "Maryša jako problém dramaturgický", Disk 5 (září 2003)

Zuzana Sílová, "Tennessee Williams na současném českém jevišti", Disk 5 (září 2003)

Přemysl Rut, "Stejný nápad", Disk 6 (prosinec 2003)

Ilja Hurník, "Po zarostlém chodníčku" [o interpretaci na příkladu přístupu k Janáčkovu klavírnímu cyklu], Disk 7 (březen 2004)

Daniela Jobertová, "Ruy Blas v Comédie Française", Disk 7 (březen 2004)

Zuzana Sílová, Tři inscenace o vyrovnání s minulostí, Disk 7 (březen 2004)

Jaroslav Vostrý, Scénologický rozbor Tartuffa, Disk 8 (červen 2004)


O SCÉNIČNOSTI A SCÉNOLOGII
Časopis Disk 1 - 8 o scéničnosti a scénologii

Radovan Lipus, Prostor divadla a divadlo prostoru, Disk 1 (červen 2002)
Dotyky divadla a architektury, a to zejména z hlediska její dramatičnosti (s připomínkou architektů a scénografů Feuersteina a Obrtela)

Jaroslav Vostrý, Od podívané k obrazu (Italský vynález scénografie a směry evropského divadla) 1 a 2, Disk 2 a 3 (prosinec 2002 a březen 2003)
1. část: Slavnost: uctívání a zábava; Podívaná a divadelní hra; Scéna a perspektiva
2. část: Vicenza a návrat ke klasice; Od přednesu k rozehrání do hloubky jeviště; Od intermédia k opeře, od renesance k baroku, z Itálie do celé Evropy

Július Gajdoš, Divadlo 'tam' a divadlo 'tam tam', Disk 4 (červen 2003)
Od modernistické autenticity k postmoderní iluzivnosti, od diváctví k aktivní účasti: Od divadla k performačním aktivitám a odtud k interaktivním médiím - a kam dál?

Miroslav Vojtěchovský, Inscenovaná fotografie, Disk 4

Jaroslav Vostrý, Scéna a sklep, Disk 5 (září 2003)
Rozdíl mezi vytvářením scénického obrazu a komunikací s publikem na základě (společné?) hry; definice scénologie Volné pokračování Scéna a strach, Disk 6

Jiří Machalický, Pražské bienále 1: Pohyblivé hranice výtvarné scény, Disk 6 (prosinec 2003)

Jaroslav Vostrý, Nic nového pod sluncem? (Scéna a kul-tura), Disk 7 (březen 2004)
Od Hrůzových scénografií 60. let minulého století ke Kyselově scéně k přelomové Zavřelově inscenaci Dykova Dona Quijota z roku 1914 a odtud k oltářnímu triptychu a římskému vítěznému oblouku: netradiční scénické projevy a jejich zakotvenost v evropské kultuře

Radovan Lipus, Scénologie Ostravy 1, Disk 8 (červen 2004)
Jak definovat nedefinovatelné - Zoologika města O. - Theatrum Os-traviensis - Nehybní herci

Jaroslav Vostrý, Scénologicky rozbor hry (na příkladu Molierova Tartuffa), Disk 8 (červen 2004)
Od psaného textu k inscenaci, nebo od sledu


O HERCÍCH A HERECTVÍ:
Časopis Disk o hercích a herectví:

Zpráva o prvním ročníku činoherního herectví (2001-2002), Disk 1 (červen 2002)
Scénář koláže, kterou vytvořili studenti herectví, postihuje vztah
subjektivní 'sebe-výpovědi' a její tvarové objektivace v hereckém
vyjadřování a je doprovázen pedagogickým komentářem Evy Salzmannové

J. Císař, Ansámblové herectví včera a dnes 2. Dnes, Disk 3 (březen 2003)
K situaci současného činoherního divadla a herectví zvlášť

Studenti herectví o hercích, Disk 4 (červen 2003)
Komentované výňatky z esejů věnovaných hereckým výkonům, které studenty zvlášť zaujaly, a motivovaných snahou získat ze studovaného projevu co nejvíce poznatků důležitých pro kultivaci vlastního hereckého talentu

Studenti herectví a Jaroslava Adamová o herectví, Disk 6 (prosinec 2003)
Anketa týkající se psychologie herecké tvorby nabízí srovnání od-povědí čerstvých absolventů a zkušené herečky

J. Vostrý, Scéna a strach, Disk 6 (prosinec 2003)

Z. Sílová, Olga Scheinpflugová a Hugo Haas, Disk 6 (prosinec 2003)

J. Frejka, Činoherní studio, škola pro výchovu hereckou a všeobecně divadelní, Disk 7 (březen 2003)
Osnovy pro výuku na soukromé herecké škole z roku 1941

M. Porubjak, Samota, dialóg a komunikácia opusteného herca v schizoidnej situácii, Disk 8 (červen 2004)
Analýzu hereckých kreací M. Huby, M. Labudy a B. Poloczka pro-vádí sám režisér inscenací uvedených v bratislavském Studiu S, Ma-henově činohře brněnského ND a v divadle Kolowrat

J. Hyvnar, Milánské lekce Tadeusze Kantora, Disk 8 (červen 2004)
K problematice hereckého tvoření, jak ji na základě vlastní práce se studenty Základní školy dramatického umění při Piccolo Teatro za-znamenal významný polský avantgardní divadelník

Z. Sílová, Třikrát Boris Rösner, Disk 10 (prosinec 2004)

M. Hlavica, Mluvící muž Spalding Gray, Disk 10 (prosinec 2004)
Portért nedávno zesnulého amerického performera


Autoři Disku o této problematice v jiných publikacích:


Jan Císař, Základy dramaturgie 1. Situace, AMU 1999 (zejm. Kapitoly"Syžet - ideově tematicky základ" a "Závěr")

Jaroslav Vostry, Činoherní klub 1965 - 1972 (Dramaturgie v praxi), DÚ 1996
[zejm. podkapitola o Mandragoře a stati "K divadelní po-době románu Zločin a trest", "Rozehrávání a tematizace" a "Herecký přístup k roli a struktura hry"]

Jaroslav Vostrý, Režie je umění, AMU 2000 [zejm. "Cvičení a výklady II"]

REDAKCE:
Výzkumný ústav dramatické a scénické tvorby DAMU, Karlova 26, 116 65 Praha 1
E-MAIL: casopisdisk@d.amu.cz, É221 111 027.
Řídí: Jaroslav Vostrý.
Redakční rada: Jan Císař, Július Gajdoš, Tamara Čuříková, Jan Hyvnar, Ivan Kurz, Václav Syrový, Miroslav Vojtěchovsky a Zuzana Sílová (zástupce šéfredaktora).
Tajemnice redakce: ing. Lucie Krůtová (krutova@d.amu.cz).
Typografie & sazba: Martin Radimecký.
Časopis Disk vydává Akademie múzických umění v Praze, Divadelní fakulta, v Nakladatelství AMU.
Cena jednotlivého čísla 115 Kč, roční předplatné za čtyři čísla 360 (4x90) Kč + poštovné 26 Kč.

Objednávky poštou: Nakladatelství AMU, Malostranské nám. 12, 118 00 Praha 1;
tel.: 257 530 529; 257 530 405; e-mail: jindrich.stusak@amu.cz

K dostání:
PRAHA:
prodejna VIA MUSICA, Malostranské náměstí 13, Praha 1
knihkupectví PROSPERO, Celetná 17, Praha 1
knihkupectví FIŠER, Filosofická fakulta UK, Palachovo nám. 2, Praha 1
knihkupectví ACADEMIA, Václavské nám. 34, Praha 1
NEOLUXOR Palác knih, Václavské nám. 41, Praha 1
knihkupectví KAROLINUM, Celetná 18, Praha 1

BRNO:  
knihkupectví HANA SMÍLKOVÁ, Filosofická fakulta MU, Arne Nováka 3
knihovna JAMU, IVU Centrum - Astorka, Novobranská 3

OSTRAVA:
knihkupectví ACADEMIA, Zámecká 2, Ostrava 2

OLOMOUC:
knihkupectví UNIVERZITY PALACKÉHO, Křížkovského 8

(17.03.2005)
Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2024 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2024 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.