Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Symposium Ostrava
Koncepce umění
Future City Game
Creative Cities
Konference EU
Future City Jobs
Domů ArtsInfo
TechSoup

Cirkus umění se na Letní filmovou školu poplaví po Baťově kanále

Cirkus Umění je putovní výstava studentů a absolventů z několika vysokých uměleckých škol. Skupina mladých umělců se poplaví na lodi po Baťově kanále, aby v každém městě či vesnici, kudy popluje předvedla své umění, jak na poli výtvarném, hudebním i divadelním a to ve dnech 25. - 27. července 2005 na trase Veselí nad Moravou-Uherské hradiště. Po té se Cirkus umění zapojí do doprovodných akcí Letní filmové školy v Uherském hradišti.

Cirkus umění

Jde o pokus o navázání živého dialogu s obyvateli tradičního Slovácka. Projekt navazuje na první ročník Cirkusu Umění, který proběhl loni jako pěší putovní výstava studentů FaVU po vesničkách v okolí Brna. Putovní výstava chce prezentovat umění mladých výtvarníků při jejich cestě krajinou. Nechtějí uzavřít svá díla v čistých galerijních prostorech s malou návštěvností, ale hledají si cestu k laické veřejnosti. Tím, že je instalují ve volném veřejném prostoru, dávají větší prostor pro rozehrání jemných sociologických her a reakcí publika. Jedná se o studenty a absolventy z těchto uměleckých škol: FaVU VUT Brno, VŠUP Praha, FAMU Praha, DAMU Praha,  FUUD Ústí nad Labem.

Cirkus umění chce reagovat na problémy mladých výtvarníků, které pramení z nedostatečné komunikace uměleckého světa s ostatními obory, s majoritními zájmovými skupinami i veřejností.

Současné výtvarné umění se potýká s malým zájmem veřejnosti, návštěvníci výstav jsou většinou úzce specializovaná skupina zájemců a odborníků. CIRKUS UMĚNÍ proto obrací svou pozornost na obyčejné až náhodné publikum. Jde o dialog a konfrontaci.

Zásah do atmosféry krajiny a jejího dění nemá být agresivní, jde nám spíše o interakci a vzájemné poznávání. Mezi exponáty a v doprovodném programu CIRKUSU UMĚNÍ se objeví věci parafrázující přímo Slovácko či přehlídka děl a aktivit vzbuzující pocit cirkusu a život potulných malířů, umělců, divadelníků a muzikantů.

Leitmotivem CIRKUSU UMĚNÍ se tak stane střetávání kultur, a to nejen té současné, co přináší naše mladá generace v protikladu k starší generaci, která zachovává tradice, ale i konfrontace a střetávání mladých lidí z různých škol v rámci geografického rozdělení (Praha-Brno), tak i oborového zájmu působení v oblasti umění (divadlo-film-vizuální umění-multimedia-hudba). Je to pokus o vytvoření času a prostoru pro setkání umělců nejmladší generace.

Koncepce Cirkusu vznikla již loni, kdy pár studentů a absolventů z Fakulty Výtvarných Umění VUT Brno připravilo pěší putování po okolí Brna ve dnech 10.-13.9.2004, přesněji se jednalo o tyto obce: Křtiny, Jedovnice, Ruprechtov, Blansko s následným odjezdem do Brna. Byla to nízkorozpočtová akce, která vznikla jen díky nadšení organizátorů a účinkujících. Na ní jsme si osvědčili, že tento způsob prezentace funguje navenek, zjistili jsme, že je o co se opřít a tak zkušenosti z loňského ročníku chceme uplatnit letos. Organizační jednotka působí letos přibližně ve stejném složení jako loni.

Pro více informací o loňské akci se můžete podívat na webové stránky:
www.galeriemagda.cz/cirkus

Pozitivní reakce z řad veřejnosti i nás, účastníků, nás povzbudili, a tak jsme se letos rozhodli zrealizovat přehlídku zaměřenou na více škol. K tomu se nabídla možnost využití vodní cesty. S finanční podporou Moravského dědictví (www.moravskededictvi.cz) letos využíváme Baťova kanálu (www.batakanal.cz) na řece Moravě a ve dnech 25.7.-27.7.2005 chceme plout na trase Veselí nad Moravou-Uherské Hradiště.

Prezentace Cirkusu se bude konat v těchto místech:
              Veselí nad Moravou (park u zámku)
              Uherský Ostroh (nádvoří zámku a přilehlé prostory)
              Uherské Hradiště (Masarykovo náměstí)


Program a průběh akce:   

25.7.05  Veselí nad Moravou 
             dopoledne příprava + instalace
             16.00 zahájení výstavy
             16.00-19.00 výstava, divadelní představení,hudební produkce
                                               
26.7.05 Nalodění ve Veselí - dopoledne
            14.00 připlutí do Uherského Ostrohu
            16.00 zahájení výstavy
            16.00-19.00 výstava, divadelní produkce, hudební produkce, ochutnávka vín

27.7.05 Nalodění v Uherském Ostrohu
           15.00 připlutí do Uherského Hradiště
           16.00 zahájení výstavy
           16.00-20.00 výstava, divadelní a hudební produkce

V Uherském Hradišti je výstava Cirkusu umění zapojena do doprovodných akcí Letní Filmové Školy, v rámci kterých bude i prezentována na plakátech LFŠ. Chceme ve svých aktivitách nadále pokračovat, už dnes je v jednání pro příští rok místo a způsob dalšího putování (jedná se buď o Klatovsko v rámci ArtFestu na Sýpce v Klenové, organizované klatovskou Galerií Klatovy-Klenová, nebo o další putování moravským krajem, tentokrát s koňmi a povozem). Kromě Moravského dědictví je další organizací, která je nám partnerem právě vznikající o.s. ProtoArt, které částečně vzniklo z našich řad a příští rok již bude zaštiťující organizací.

Jména účastníků:

Martin Búřil (student FAMU), Jan Vlk (student FaVU), Martin Skalický (student FaVU), Lukáš Henzl (absolvent FaVU), Jana Smělíková (student FaVU),
Světlana Jelenová (student VŠUP), Radka Chocholoušková (absolvent FUUD, student FaVU), Radek Nivnický (student FaVU), Michal Šmeral (student FaVU), Dagmar Šubrtová (absolvent VŠUP), Adam Puchar (student FaVU), Karel Zavadil (student UMPRUM), Markéta Prášková (student FaVU), Eva Koupová (student UMPRUM), Ivana Kanhauserová (studentka DAMU), Martin Kohout (student TF JCU a ETF UK), Michail Cabowitz (student FAMU), Jiří Světinský (student VŠUP), Lucia Škandíková (student DAMU), Tereza Benešová (SUPŠ), Kateřina Utěšená (student FaVU), Barbora Lungová (student FaVU), Barbora Motlová (absolvent FaVU), Denisa Krausová (absolvent FaVU), Andrea Štekrová (absolvent FUUD, FaVU), Jana Matějková (absolvent FaVU), Martina Šedová (student FaVU),Pavel Pražák (student FaVU), Vendulka Chalánková (student FaVU). Celkem 29 účastníků + 5 lidí kapela

Dalši informace Andrea Štekrová, mail: at@post.cz
nebo
Martin Buřil, mobil: 605 297 713

(11.07.2005)
Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2024 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2024 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.