Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Future City Game
Creative Cities
Koncepce umění
Symposium Ostrava
Konference EU
Future City Jobs
Domů ArtsInfo
TechSoup

Databáze českého amatérského divadla

NIPOS spustil zkušební verzi nové digitální databáze českého amatérského divadla, kterou naleznete na www.amaterskedivadlo.cz. Východiskem pro databázi je materiál a informace shromážděné při přípravě dvoudílného Místopisu českého amatérského divadla (vydaného 2001, 2002), v němž byla na více než tisíci stranách zaznamenána ochotnická divadelní aktivita v 6314 místech celé ČR od nejstarších dob do současnosti.

Základ prezentace zatím tvoří "Amatérské divadlo v hlavním městě Praze".
Zahrnuje cca 150 geografických celků - místních částí a částí hlavního města, cca 1860 hesel souborů (mnohé s internetovými odkazy), cca 2400 samostatných bibliografických hesel (další jsou součástí hesel souborů a míst), cca 180 hesel osobností, součástí jsou vazby na fotografie a vybrané přehlídky. Všechny báze jsou mezi sebou propojené.

Zpřístupněna jsou i další hesla: prakticky u všech míst, kde bylo zaznamenáno ochotnické divadlo, je přinejmenším možno nahlédnout na tu stránku Místopisu, kde je divadlo v dané obci pojednáno. Průběžně jsou zveřejňována další zpracovaná dílčí hesla mimo Prahu - například dalších cca 1000 souborů, 59 přehlídek a festivalů s 538 ročníky, cca 100 osobností, 4762 fotografií a obrazových dokumentů. K jednotlivým heslům jsou připojeny i některé texty, jež se k nim vztahují a jsou k dispozici v počítačové podobě.

Východiskem pro databázi je materiál a informace shromážděné při přípravě dvoudílného Místopisu českého amatérského divadla (vydaného 2001, 2002), v němž byla na více než tisíci stranách zaznamenána ochotnická divadelní aktivita v 6314 místech celé ČR od nejstarších dob do současnosti. Databáze je strukturována složitěji (samostatná hesla nejen obce, ale i soubory, osobnosti, přehlídky, kalendária, pojmy, organizace) a zahrnuje i údaje, které vzhledem k omezení danému rozsahem obou svazků, nemohly být v knižním vydání využity, dále historické informace, získané dalším bádáním, i nové údaje (také dokumenty a fotografie) o současných souborech dospělých i dětí a všech podob divadla, včetně loutkového.

Databáze je průběžně rozšiřována a doplňována. Zpracovatelé přivítají každou novou informaci, historickou i o soudobém dění, o souborech a inscenacích, upozornění na nepřesnosti, doplňky, zajímavé fotografie. Děkují za připomínky i pomoc. Své informace posílejte na adresu: e-mail: divadlo.baze@nipos-mk.cz.

Nebo texty, informace či připomínky pište přímo do vyhrazené vzkazové rubriky pod každým heslem v Databázi a kliknutím nám zprávu odešlete. V případě seriózního zájmu je možno osnovy a pokyny k vytváření záznamů pro jednotlivé báze stáhnout z internetových stránek NIPOS (http://www.nipos-mk.cz/clanek.asp?ID=337).

Databázi, jako virtuální mapu českého amatérského divadla historie i současnosti všech regionů České republiky, připravuje a spravuje Národní informační a poradenské středisko pro kulturu - NIPOS. Databáze je založena jako otevřená, to znamená že počítá s postupným doplněním všech míst a souborů v ČR, nejen historických, ale i dnes a v budoucnu vznikajících a působících.

Databáze českého amatérského divadla vznikla v souvislosti s pracemi na Bibliografii a Místopisu českého amatérského divadla v letech 1997-2003 v IPOS, útvar Artama, jako součást projektu Dějiny českého amatérského divadla, který vede PhDr. Vítězslava Šrámková. Databázi spravuje a její zpracování řídí Jiří Valenta.

Kontakty:

Informace a doplňky zasílejte na adresu:
NIPOS-Artama, Dějiny, P. O. BOX 12, Blanická 4, 120 21 Praha 2
e-maily: valenta@nipos-mk.cz / sramkova@nipos-mk.cz  / artama@nipos-mk.cz
Konzultace: Pondělí - Čtvrtek 9 -14 hodin.
Telefony: 221 507 972, 221 507 973, 221 507 953 (sekretariát)
Fax: 221 507 929
případně mobily: Jiří Valenta 728 305 839 nebo privátní linka 257 324 717
PhDr. Vítězslava Šrámková 723 506 952 nebo privátní linka 241 717 637

(01.12.2005)
ProCulture

  © 2003-2023 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2023 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.