Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Koncepce umění
Konference EU
Future City Jobs
Symposium Ostrava
Future City Game
Creative Cities
Domů ArtsInfo
TechSoup

Karneval rozmanitosti DIALOG KULTUR 2007

Multikulturní centrum Praha a společnost Člověk v tísni Vás zvou na festival, věnovaný střetávání a prolínání rozličných kultur, jazyků a náboženství v České republice. Festival proběhne od 7. do 11. listopadu 2007 v Praze v Paláci Lucerna a v přilehlých pasážích.

Letošní ročník festivalu je organizován při příležitosti Týdne rovnosti, a je tak tematicky zaměřen na diskriminaci v jejích nejrůznějších podobách, ať už na základě pohlaví, rasy a etnického původu, náboženství či víry, věku, zdravotního postižení nebo sexuální orientace.

Festival je podporován Evropskou komisí, Vládou ČR a Ministerstvem kultury ČR. V letošním roce bude probíhat ve spolupráci se společností Člověk v tísni v rámci Kampaně na podporu rovných příležitostí pro všechny v ČR.

Cílem festivalu je upoutat pozornost na otázky spojené s problematikou multikulturního soužití a diskriminace, a podpořit tak celospolečenskou diskusi o těchto tématech. Program festivalu nabízí pořady, jež si dávají za cíl představit tuto problematiku širší veřejnosti i médiím.

Záměrná různorodost a pestrost jednotlivých součástí festivalu umožňuje postihnout široké spektrum účinkujících, diváků i rozličných aspektů dané problematiky.

Zváni jsou všichni bez rozdílu pohlaví, věku, náboženství, postižení, národnosti či sexuální orientace.

Vstup na všechny akce je zdarma (s výjimkou filmových představení v kině Lucerna).

Další informace najdete na www.mkc.cz , www.karnevalrozmanitosti.cz nebo kontaktujte Annu Činčerovou - antidiskriminace@mkc.cz ; tel./fax.: 296 325 347

(26.10.2007) ZDROJ: Multikulturní centrum Praha
ProCulture

  © 2003-2024 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2024 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.