Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Koncepce umění
Konference EU
Future City Game
Future City Jobs
Creative Cities
Symposium Ostrava
Domů ArtsInfo
TechSoup

Mezinárodní den muzeí 2011 na téma muzeum a paměť

Dne 18. května 2011 oslaví muzea celého světa a jejich pracovníci Den muzeí, který je každorční akcí již od roku 1977. Tématem roku 2011 je Muzeum a paměť s podtitulem Předměty vyprávějí váš příběh. Muzea představují strážce paměti, kteří vyprávějí příběhy společenství, v němž působí.  Množství předmětů, které muzea uchovávají ve svých sbírkách, tvoří základ paměti společenství, v nichž žijeme. Sbírkové předměty jsou hmotným výrazem našeho přírodního a kulturního dědictví. Mezinárodní den muzeí 2011 zaměří pozornost na africký kontinent, jehož kulturní přínos světu zůstává často neznámý a zasluhuje propagaci. Český výbor mezinárodní rady muzeí (ICOM) bude souhrnně o akcích konaných při příležitosti Dne muzeí informovat sekretariát ICOM v Paříži a žádá muzea, aby o nich podala zprávu Českému výboru ICOM. 

MEZINÁRODNÍ DEN MUZEÍ 2011
„Předměty vyprávějí váš příběh“
Muzea a muzejníci na celém světě budou v době kolem 18. května 2011 oslavovat Mezinárodní den muzeí. Letošním tématem je Muzeum a paměť. Muzea jsou strážci paměti a vyprávějí své příběhy. Množství předmětů, které muzea uchovávají ve svých sbírkách, je základem paměti společenství, v nichž žijeme. Tyto předměty jsou hmotným výrazem našeho přírodního a kulturního dědictví. Mnohé jsou křehké, některé ohrožené a potřebují zvláštní péči a ošetření. Mezinárodní den muzeí 2011 bude pro návštěvníky příležitostí k tomu, aby objevili a připomněli si individuální i kolektivní paměť lidstva.

Paměť a uchování dokladů minulosti je předmětem zájmu mnoha organizací, nejen muzeí. Proto ICOM inicioval úzké institucionální partnerství s Celosvětovým programem paměti UNESCO (World Documentary Heritage), Koordinační radou asociace audiovizuálních archívů (CCAAA), Mezinárodní radou archívů (ICA), Mezinárodní radou památek a sídel (ICOMOS) a Mezinárodní federací knihovních asociací (IFLA). Mezinárodní den muzeí 2011 zaměří pozornost na africký kontinent, jehož kulturní přínos světu zůstává často neznámý a zasluhuje propagaci.

Je na každém muzeu, jak či zda dané téma pojme, ale je důležité, aby si muzea každoročně Mezinárodní den muzeí připomněla. Na adrese http://icom.museum/where-we-work/events/international-museum-day/imd-2011.html je kromě podrobnějších informací ke stažení plakát, který si mohou muzea vytisknout, případně doplnit o své vlastní údaje a použít k propagaci svých akcí konaných u příležitosti Mezinárodního dne muzeí resp. Muzejní noci.

Členové ČV ICOM se mohou zapojit do oslav Mezinárodního dne muzeí a zasílat  zprávy o svých akcích a aktivitách věnovaným tématu Muzeum a paměť, třeba i ve spojení s Afrikou. Nejoriginálnější aktivity budou zviditelněny na našich popř. mezinárodních stránkách ICOM.

Český výbor ICOM bude souhrnně o akcích konaných při těchto příležitostech informovat sekretariát ICOM v Paříži a Český výbor žádá muzea, aby o akcích podala zprávu tajemnici, Růženě Gregorové,  ČV ICOM na adresu icom@mzm.cz.

Mezinárodní rada muzeí (ICOM) zavedla Mezinárodní den muzeí v roce 1977 s cílem posílit povědomí veřejnosti o roli muzeí v rozvoji společnosti. Ta od té doby neustále roste. V roce 2010 zaznamenal Mezinárodní
den muzeí rekordní účast – téměř 30 000 muzeí ve více než 95 zemích uspořádalo při této příležitosti
speciální akce.

ICOM ve zkratce
Mezinárodní rada muzeí (ICOM) založená v roce 1946 je mezinárodní nevládní organizací udržující formální vztahy s UNESCO. V rámci Organizace spojených národů má ICOM statut konzultanta Ekonomické a sociální rady. ICOM je jediná mezinárodní organizace zastupující muzea muzejní pracovníky na celosvětové úrovni.

ICOM je
- diplomatické fórum tvořené zástupci 137 zemí a teritorií
- garantem kvality muzeí včetně etických otázek (Etický kodex muzeí)
- jediná mezinárodní síť více než 30 000 muzejních pracovníků po celé světě
- odborné grémium složené z 31 mezinárodní výborů představujících muzejní obory
- mezinárodní mise v boji proti nezákonnému obchodu s kulturními statky a záchranné programy v případě přírodních katastrof nebo ozbrojených konfliktů
 
Související odkazy:

 

Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2024 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2024 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.