Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Koncepce umění
Creative Cities
Symposium Ostrava
Konference EU
Future City Jobs
Future City Game
Domů ArtsInfo
TechSoup

Mezinárodní symposium „Umění v experimentálním, industriálním a netradičním prostoru“

Využití netradičních prostor, často brownfieldů nebo průmyslové architektury, pro umělecké a společenské aktivity bude tématem dvoudenního mezinárodního divadelního a architektonického sympozia s názvem „Umění v experimentálním, industriálním a netradičním prostoru“. Akce se uskuteční 9. a 10. října v bývalém továrním objektu ALTA HALA 30 v pražských Holešovicích. Sympozium se koná v rámci festivalu 4+4 DNY V POHYBU, je zároveň součástí mezinárodního projektu TACE (Divadelní architektura ve střední Evropě / Theatre Architecture in Central Europe) a rovněž mezinárodního projektu Skryté poklady industriální.
Sympozium je rozděleno do tří tematických sekcí - site-specific, industriální objekty a experimentální prostor. „Tématům se budou věnovat čeští a zahraniční umělci, architekti, scénografové, památkáři, sociologové, kulturní manažeři a další přizvaní odborníci různých profesí,“ říká hlavní organizátor a umělecký ředitel festivalu 4+4 DNY V POHYBU Pavel Štorek. „Mezioborovým záběrem sympozia tak vznikne co nejširší platforma pro výměnu zkušeností a prezentaci zajímavého kulturního fenoménu ´umění v novém prostoru´.“ Zájemci o účast na symposiu se mohou již nyní registrovat na webových stránkách TACE – www.theatre-architecture.eu. Oficiálními jazyky sympozia jsou čeština a angličtina. Poplatek pro účastníky konference je 300 Kč za oba dny.

Využití netradičních prostor ke kulturním aktivitám není ve světě žádnou novinkou. V českých podmínkách se tento trend v posledních letech rovněž úspěšně rozvíjí. Na kulturní mapě České republiky přibyla místa jako La Fabrika v pražských Holešovicích, Prague Biennale se zabydlelo v bývalé hale ČKD v Karlíně, ve stejné lokalitě působí Karlin Studios a stejný majitel provozuje i progresivní galerii Futura na Smíchově, pevné místo v subkultuře street artu má vysočanská Trafačka. K novým bodům na kulturní mapě Prahy přibyly Meet Factory na Smíchově a očekávaná galerie DOX v Holešovicích od architekta Ivana Kroupy.

„Společenské změny a proměny ekonomické struktury v 90. letech 20. století u nás vedly k ukončení provozu mnohých výrobních objektů a areálů. Zůstalo tak velké množství nevyužitých industriálních budov a areálů,“ vysvětluje Pavel Štorek. Upozorňuje ale, že zároveň mnohé divadelní, taneční a rezidenční a galerijní prostory v Čechách nereflektují aktuální potřeby současného umění. První blok sympozia má za cíl upozornit na možnosti využití chátrajících industriálních objektů v Čechách jako multifunčních prostor pro uměleckou tvorbu a prezentaci.

Druhý blok sympozia bude věnován site-specific projektům, které vtahují obyvatele města či vesnic do míst, kde se umění neočekává, odkrývají a upozorňují na zapomenutá místa. Netradiční a pro umění „nepřirozená“ místa přinášejí mnoho podnětů a východisek pro nejrůznější umělecká vyjádření, ale i „prostor“ pro antropologické zkoumání. Pro své sociální vazby je site-specific důležitou součástí kultury, výběrem prostoru a působením v něm je možné se vyjádřit k aktuálním společenským otázkám.

Poslední blok je součástí projektu TACE. Experimentální, non-tradiční, alternativní, či nezávislý - všechny tyto pojmy popisují specifické prostory, které si podmanila divadelní praxe. Ta v druhé polovině 20. století prošla výrazným rozvojem ať už jako umělecká disciplína či jako sociální fenomén.

Výzkum, který bude veden v rámci projektu „TACE – Další výstupy", představuje možnost zmapovat specifickou roli, kterou tyto divadelní směry hrály v českém, slovenském, polském, slovinském a maďarském kulturním kontextu, a vlivy, kterými působily na rozvoj divadelní architektury.

Další informace:
SMART Communication s.r.o. – marketing, media & promotion
Na Zájezdu 6 / 1940
101 00 Praha 10
T/F: +420 272 657 121
E: office@s-m-art.com
W: www.s-m-art.com

Silvie Marková
M: +420 604 748 699
E: markova@s-m-art.com

Anna Stará
M: +420 739 300 889
E: stara@s-m-art.com

 

Související články:

Obnova bývalého baťova areálu ve Zlíně šance pro kreativní ekonomiku? 


 

 

(23.09.2008) ZDROJ: Festival Čtyři dny
Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2024 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2024 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.