Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Creative Cities
Future City Jobs
Konference EU
Symposium Ostrava
Future City Game
Koncepce umění
Domů ArtsInfo
TechSoup

Otevření Českého centra Praha

Česká centra, příspěvková organizace ministerstva zahraničí jsou jedním z největších nástrojů zahraniční kulturní politiky státu. Dne 20. dubna 2006 bude v Praze slavnostně otevřeno České centrum Praha, jehož hlavním úkolem bude právě propagace Českých center, přičemž bude sloužit jako informační středisko pro širokou veřejnost, která se bude moci dozvědět o aktivitách jednotlivých center. Bude nápomocno také odborné veřejnosti a v neposlední řadě bude prostředníkem mezi jednotlivými centry v zahraničí. Zahajovací program představí na výstavě Odlet – Lowcost generation umělců: Krištof Kintera, Tomáš Svoboda, Milan Salák, Kateřina Vincourová, Vasil Artamonov  a Jan Kotík.

Pro širokou veřejnost připravilo České centrum Praha v den svého otevření velký happening. Projekt nazvaný Noc literatury je v podstatě scénickým literárním čtením, které se uskuteční na několika místech Prahy 1. Místa se budou nacházet blízko sebe. Projitím části či všech míst, kde čtení v průběhu noci budou probíhat, se veřejnost bude moci seznámit s existencí Českého centra v té které zemi. Prezentovat se bude národní literatura ze zemí, ve kterých jsou Česká centra zastoupena, v podání známého českého herce/spisovatele, který byl spolu s vybranou ukázkou vytipován pro tu kterou zemi, a příslušné místo k doplnění atmosféry vystoupení. Literární čtení, resp. divadelní vystoupení, budou zdarma přístupná. U jednotlivých míst vystoupení budou umístěny upoutávací tabule s popisem projektu, které osloví během průběhu celé akce i náhodné chodce.

Výstava Odlet – Lowcost generation

Velká města našeho kontinentu jsou propojena hustou sítí leteckých tras, a tak je pro mnoho mladých lidí v dnešní době jednodušší (a občas i levnější) dostat se na víkend do metropole na druhém konci Evropy než k babičce na horách. Přes to všechno, vzdálenost mezi městy a kulturami zůstává, ale v překvapující míře spíše jako mentální projev určité nejistoty, obavy z jiného, občas jen díky malé míře zvědavosti (nebo lépe řečeno lenosti).
Evropa představuje i v naší globalizované době prostor neuvěřitelného soustředění kulturních rozdílů způsobených zeměpisnými a klimatickými podmínkami a několika tisíci lety historie. Skoro všude v Evropě, a tím víc v našem koncentrovaném středoevropském prostoru, cesta dlouhá pouhých dvě stě nebo tři sta kilometrů znamená významné změny jazyka, mentality, zvyků, jídel a nápojů, zkrátka kultury.
Česká centra poskytla šesti mladým českým umělcům zpáteční letenku do velkého evropského města, které ještě neznali. Krištof Kintera letěl do Madridu, Tomáš Svoboda do Londýna, Milan Salák do Moskvy, Kateřina Vincourová do Říma, Vasil Artamonov do Paříže a Jan Kotík do Bukurešti. Tamní česká centra je uvítala a ubytovala. Zůstali tam několik dní. Svou spontánní reakci na dočasnou změnu prostředí a kultury měli vyjádřit jedním bleskovým uměleckým projektem, tedy low cost, který by se dal vystavovat po jejich návratu do Prahy.
Výstava Odlet Lowcost představuje jejich „suvenýry“. Výstava Low Cost vznikla ve spolupráci s Albertem di Stefano a společností FUTURA, O.S.

Krištof Kintera (narozen 20. září 1973)
Patří nejen k významným tvůrcům v domácím prostředí, ale s úspěchem reprezentuje české umění i v zahraničí. Jeho tvorba je známá provokativností až drzostí, ale i humorem a trvalým zájmem o dění ve světě. Projekty Krištofa Kintery komentují principy, na nichž stojí konzumní společnost. Svými objekty a instalacemi intervenuje do stereotypního řetězce výroby, nakupování a spotřeby. Je také aktivní jako performer a vedoucí divadelní skupiny. V tuzemsku byl mimo jiné dvakrát nominován na Cenu Jindřicha Chalupeckého - za rok 2001 a 2003. Kromě Národní galerie v Praze a Galerie hlavního města Prahy je svojí tvorbou zastoupen v Museum der Moderne v Salzburgu a v soukromých sbírkách v Praze, Ženevě, Berlíně, Essenu, Sydney, Miami a New Yorku.

Tomáš Svoboda (narozen 4. října 1974)
Studoval Akademii výtvarných umění v Praze, nejdříve v ateliéru Jiřího Sopka, poté ateliéru Vladimíra Skrepla. Půl roku byl na stáži v Německu v Staatliche Akademie der bildenden Künste. Zpočátku se věnoval jen malbě, jeho společenskokritické obrazy byly myšleny zcela vážně. Parkoviště se skutečně týkaly ekologie, autokempy konzumerismu a války vypovídaly o hrůzách války. Nyní provozuje galerii Display v Holešovicích, která si klade za cíl zlepšit komunikaci mezi domácím a zahraničním uměním.

Milan Salák (narozen 12. června 1973)
Studoval na Vysoké škole uměleckoprůmyslové, v ateliéru konceptuální a intermediální tvorby Jiřího Davida. Zde v současnosti působí jako Davidův odborný asistent.

Kateřina Vincourová (narozena 9. dubna 1968)
Sochařka Kateřina Vincourová má jako jedna z mála současných umělců zvláštní dar klást hluboce znepokojivé otázky, a přitom tak činit s lehkostí, humorem a hravostí. Působí v Praze a Berlíně. V roce 1998 získala Cenu Jindřicha  Chalupeckého.

Vasil Artamonov (narozen 1980 v Moskvě)
Jeho rodina se přestěhovala do Československa, když mu bylo 10 let. Ve svých malbách a kresbách se často inspiruje vzpomínkami z dětství. Často se také zabývá vztahem urbanismu a architektury. Proslul například vertikálními monochromy televizní věže v Moskvě a CN Tower v Torontu. Studuje v ateliéru Jiřího Davida. Už ve svém věku se zapsal do povědomí svými tématy identity a aktualizací ruského dědictví.

Jan Jakub Kotík (narozen 22. října 1972 v Buffalu, USA)
Dílo mladého Čechoameričana Kotíka by se dalo obecně shrnout jako politické umění. Začínal jako hudebník v nezávislých rockových kapelách a po roce 2000 přešel k výtvarnému umění. Působí v Praze a New Yorku.

Noc literatury
Současně s otevřením Českého centra Praha proběhne ve spolupráci s Karlovou univerzitou a zahraničními zastoupeními zemí, ve kterých se česká centra nacházejí, velký happening pro nejširší veřejnost nazvaný Noc literatury.
Jedná se o scénická literární čtení na devíti netradičních místech Starého města Prahy v podání známých českých osobností (Anna Geislerová, Bára Kodetová, Jan Budař, Jaroslav Dušek, Petra Špalková, Radek Valenta, Petr Nikl, Ljuba Fuchs a Jaroslav Rudiš). Počet míst, mezi něž patří Divadlo DISK, FAMU, České muzeum výtvarných umění, Klub Lávka, Rotunda sv. Kříže, Galerie Oliva, kolektory pod Senovážným náměstím, metro Můstek a Polský institut, je dán počtem zemí, kde jsou č
eská centra zastoupena. Ovšem vzhledem k velkému počtu center bude na jednom místě prezentována národní literatura dvou zemí (z autorů je zastoupen např. Marcea Eliade, Bernard Malamud, Margriet de Moor, Jaques Prévert, F. G. Lorca). Místa samotná budou tvořit pomyslný okruh a posluchači si mohou sami zvolit, jaká místa navštíví a v jakém pořadí. Čtení budou na všech místech probíhat od 18:00 hodin, začínat vždy po půlhodinách a trvat 5-10 minut. Poslední čtení začnou ve 22:30 hodin.
Průběh literárních čtení, konajících se paralelně k oficiálnímu zahájení, bude v průběhu večera/noci přenášen v prostorách Českého centra Praha videokonferencí.
Po skončení akce proběhne neformální setkání a zakončení se všemi účinkujícími herci a dalšími zájemci v prostorách Českého centra Praha.

České centrum Praha
O samotné existenci Českých center v zahraničí a koordinačního orgánu Česká centra se sídlem v Praze však i přes jejich rozsáhlou a rozmanitou činnost není veřejnost dostatečně informována. Jen velmi malé procento populace má povědomí o poslání Českých center a o náplni jejich činnosti.
V současné době se připravuje otevření Českého centra Praha, jehož hlavním úkolem bude právě propagace Českých center. Bude sloužit jako informační středisko pro širokou veřejnost, která se bude moci dozvědět o aktivitách jednotlivých center. Bude nápomocno také odborné veřejnosti a v neposlední řadě bude prostředníkem mezi jednotlivými centry v zahraničí.
České centrum Praha bude sídlit v nově zrekonstruovaných prostorách bývalého Informačního centra Evropské unie v Rytířské ulici 31. Nabídne zhruba 100 m2 výstavních prostor s malou kavárničkou s kapacitou dvaceti míst, dále pak multifunkční sál, který bude sloužit k pořádání tiskových konferencí, přednášek a různých setkání. V suterénu se ještě připravuje rekonstrukce malého sálu, který by byl pokračováním výstavního prostoru. Architektonický záměr centra je dílem Alberta di Stefana, Lenky Křemenové a Davida Maštálky. Alberto di Stefano je majitelem galerie Futura a je zároveň kurátorem výstavy Odlet. Touto výstavou zahájí České centrum Praha svou činnost. Vernisáž se uskuteční 19. dubna.

Další informace ke stažení, včetně rozhovoru s ředitelkou Danou Brabcovou.


Česká centra:
Václavské náměstí 816/49
110 00 Praha 1
tel. 234 668 211
e-mail: info@czech.cz
www.czechcentres.cz

České centrum Praha:
Rytířská 31
110 00 Praha 1
tel. 234 668 505

(07.04.2006) ZDROJ: Česká centra
Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2024 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2024 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.