Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Konference EU
Future City Game
Creative Cities
Symposium Ostrava
Future City Jobs
Koncepce umění
Domů ArtsInfoPerforming arts
TechSoup

Dance Meridian 2009 na téma Ptačí sněm

Občanské sdružení Open field pořádá v Praze od pátku 16. do pondělí 26. října 2009  3. mezinárodní festival tance, hudby a mystiky Dance Meridian 2009. Téma letošního festivalu s názvem Ptačí sněm je inspirováno stejnojmenným dílem perského básníka a mystika ze 12. století Attára. Náplní Open field je výzkum tanečních kultur střední Asie a severní Afriky, které propojuje se současným tancem, divadlem, živou hudbou a poezií. Festival nabídne 3 tanečně-hudební představení, koncert a řadu tanečních, výtvarných a tvořivých dílen, určených široké veřejnosti. Tak jako poledník - meridián - propojuje místa na zemi, stejně tak tanec, jako univerzální komunikační prostředek, propojí současné umění s dávnými tradicemi, poezii s hudbou, každodennost a mystiku, skryté a zjevné, Evropu s Asií, příběhy každého z nás.
Letošní festival je inspirován dílem Ptačí sněm, které pochází z pera perského básníka a mystika Attára  (Manteq-al-Tayr, 12. století). Toto básnické dílo je považováno za jedno z nejvýznamnějších děl súfijské literatury a bylo přeloženo téměř do všech světových jazyků.  Nadčasovost díla, jeho silná a smysluplná myšlenka zaujaly pořadatele natolik, že se rozhodli představit příběh ve formě tanečních produkcí, které zpracují 3 choreografové z různých konců světa – České republiky, Belgie a Ázerbájdžánu. Představení budou ojedinělá také v tom, že budou doprovázena originální hudbou skladatelů a hudebníků z USA, Iránu, Iráku a Indie, kteří komponovali hudbu speciálně na dané téma. Attárovo dílo „Ptačí sněm“ přiblíží také otevřená diskuze s profesorem Lubošem Kropáčkem z Karlovy University, taneční a výtvarná dílna budou taktéž tematicky laděny.

Ptačí sněm / The Conference of the Birds/ Manteq-at-Tayr je básnická alegorie súfijské cesty k osvícení neboli sám k sobě. Veškeré ptactvo země se slétne a rozhodne se, že jejich život nemá žádný řád, něco mu chybí, potřebují někoho uctívat. Dudek, nejmoudřejší z nich, jim začne vyprávět, že takového krále zná, že ho máme všichni velice blízko, ale cesta k němu je velice těžká a dlouhá. Žije prý na hoře Káf a jmenuje se Símurg. Nic na světě se nevyrovná setkání s králem a nic v životě není důležitější než třeba jediný jeho pohled. Všechno ptactvo okamžitě zajásá a nadšeně souhlasí, že ho půjdou hledat, pokud je dudek povede. Dudek začne popisovat, jaká úskalí cesta bude přinášet. Musí překonat sedmero údolí: Hledání, Lásky, Vhledu, Odpoutání, Jednoty, Rozčarování a Nicoty. Ptáci se začnou postupně jeden po druhém vymlouvat, proč nemohou takovou cestu podstoupit. Na všechny výmluvy má dudek poučné a ostré odpovědi a většina se tedy rozhodne se na cestu vydat.

V průběhu cesty a podle potřeb a problémů jim dudek vypráví příběhy súfijských mistrů, žáků, králů atd. Někteří ptáci zemřou hladem, někteří vyčerpaností, někteří vzlétnou moc blízko ke slunci, někteří se utopí v hlubokých vlnách oceánů. Ze statisíce jich k cíli dojde 30 a čeká je poznání toho, že hledali sami sebe. Jejich král Símurgh (doslovně Sí -30 Murg- ptáci) žije uvnitř jejich srdcí.    
(16.10.2009) ZDROJ: o.s. Open field
ProCulture

  © 2003-2024 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2024 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.