Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Symposium Ostrava
Konference EU
Creative Cities
Future City Game
Koncepce umění
Future City Jobs
Domů ArtsInfoPerforming artsFestivaly, představení
TechSoup

Divadelní studio Farma v jeskyni: Premiéra inscenace SCLAVI /Emigrantova Píseň/

Ve dnech 3. a 4. března 2005 uvede divadelní studio Farma v jeskyni světovou premiéru inscenace SCLAVI /Emigrantova Píseň/ v 19 h ve Švandově divadle. Režie: Viliam Dočolomanský. Scénická kompozice, vycházející z expedic divadelního studia do vesnic na východním Slovensku, ze starých rusínských písní, z dopisů emigrantů a příběhu Čapkova Hordubala. Inscenaci strukturuje cválající tep živé zpívané hudby, která vytváří a proměňuje vnitřní i vnější prostor. Melodický a harmonický tok tvoří vícehlasé vystěhovalecké písně, protínané syrovými fyzickými akcemi.

Mezinárodní divadelní studio, zaměřené na tvorbu, vývoj a výzkum lidského výrazu. Definuje se vztahy mezi já - ty, tělo - hlas, kultura - příroda, veřejnost - intimita, výzkum - tvorba. Hledá tělesnou artikulaci toho, co se slovem ani jiným médiem nedá vyjádřit. Inspiraci nachází v nepravidelných terénech hudby, torzech kulturních projevů, lidském dotyku, architektuře prostoru a osobní výpovědi. Existence studia je svázaná s cestou tvorby a hledání režiséra Viliama Dočolomanského. Je vyústěním jeho předcházejících praktických zkušeností. Součástí činnosti Farmy v jeskyni není pouze vytváření inscenací, ale také vedení workshopů, koncerty a základní výzkum vybraných kulturních minorit. Název Farma v jeskyni je doslovným překladem arabského slova "Daimuz", kterým byl pojmenován Lorcův rodinný statek. Studio sa začalo formovat v roce 2001 při přípravách projektu Lorca. 


S C L A V I
(Emigrantova Píseň)

Scénická kompozice, vycházející z expedic divadelního studia do vesnic na východním Slovensku, ze starých rusínských písní, z dopisů emigrantů a příběhu Čapkova Hordubala.

„Stěhování národů z 5.-8. století, to byla sirkárna proti migracím dneška, kdy nikdo už není doma, nikdo ani neví, kde je, kde se nalézá, a pakli to ví, neví proč…“
Ivan Diviš 1. 9. 1990 (Teorie spolehlivosti, s.632)

Skutečná emigrace začíná, když se vrátíš. Chceš najít domov v objetí své ženy, v přítulnosti dcery, v pohledech kamarádů - nikdo tě nepoznává, nikdo od tebe nic nechce, nejsi nikde doma, a nikdo za to nemůže.

„Těžká cesta domů“ se odehrává na pozadí vztahů komunity, která se proměňuje z rodinného kruhu ve společenství gastarbeitrů. Stejně rozštěpený je život člověka, jehož pokusy včlenit se do společenství „tam“ i „tady“ selhávají.
„Bare life“ zde znamená jak život bez zázemí vztahů, tak život bez sociálních práv: život zredukovaný na materiální potřeby. Zoufalé pokusy navázat vztah, vymoci si své místo mezi lidmi třeba i silou, rozvracejí zbytek existujících možností.

Latinské slovo Sclavi označuje zároveň Slovany a otroky. Tvůrci inscenace jsou české, slovenské, polské, ukrajinské a srbské národnosti a pokoušejí se (s příslušnou dávkou sebeironie) si uvědomit své slovanství: propast mezi slavjanofilskými idejemi a dnešní realitou Slovanů v Evropě je výzvou.
Inscenace provokuje sebeidentifikaci kříšením starých rusínských písní a rituálních forem jako rodového dědictví, konfrontovaného se současnou situací.
Dokážeme být svobodní, vymanit se z nesvéprávnosti, vzít na sebe svou odpovědnost? Kdo nás nutí sloužit? Jde o útlak, nebo o výmluvu?

Inscenaci strukturuje cválající tep živé zpívané hudby, která vytváří a proměňuje vnitřní i vnější prostor. Melodický a harmonický tok tvoří vícehlasé vystěhovalecké písně, protínané syrovými fyzickými akcemi.
Tíhu tématu vyvažuje ironie, humor a entusiasmus, s nímž se herci vrhají do představení. Slova se v inscenaci vyskytují nepravidelně a uplatňují se víc ve zvukové než významové kvalitě. Někdy slova rostou z písně nebo vytvářejí kontrapunkt akce. Zaznívají v ukrajinštině, rusínštině, slovenštině, východoslovenském dialektu a češtině a nemusí jim být vždy rozumět. Jsou to především citace z dopisů a promluv anonymních vystěhovalců – často i citace intonační.
Aktéři v jevištním prostoru obsluhují plechový vůz – dobytčák, který, stejně jako oni, marně hledá parkoviště: nenalézá spočinutí.

„Do Ameriky, to se jede jako nic, ale zpátky vám nepomůže nikdo. No, sir. Těžká je cesta domů.“

Rezervace vstupenek na adrese: pokladna@svandovodivadlo.cz
Kompletní kalendář aktivit Farmy v jeskyni najdete na nasich strankach www.infarma.info.

(17.02.2005)
Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2024 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2024 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.